میزان تحصیلات
فوق لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
فناوری اطلاعات سلامت
نوع فعالیت
سایر رشته های پزشکی(مامایی،مشاوره ،پرستاری و ...)
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
کارشناسی مدارک پزشکی
آدرسها و راه های تماس
ساری انتهای پل تجنجاده شهدا روستای معلم کلا سفلی
TOP