کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

عنوان رشته یا تخصص
فوق تخصص جراحى پلاستيك و زيبايي
میزان تحصیلات
Phd-فوق تخصص و بالاتر
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
جراحى زيبايي،كرانيوماگزيلوفاشيال و جراحى ميكروسكوپي
نوع فعالیت
پزشک
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي
عضو هيأت علمى دانشگاه تهران( بيمارستان هاى امام خمينى و امير اعلم)
فلوشيپ جراحى زيبايى، كرانيوماگزيلوفاشيال و ميكروسكوپى از دانشگاه پاريس( فرانسه)
تخفیف برای اعضای طب بوک : درصد %
١٥
آدرسها و راه های تماس
٠٩١٢٢٤٨٠٦٧٨
بيمارستان نورافشار ٢٢٨٢٤٠٥٢
كلينيك وزارت بهداشت (دانش)٨٨٣٧٧١٢٦
TOP