W3Schools W3Schools

(آنلاین)

سید رضا میربدیعی

ساکن شاهرود, استان سمنان ایران ·
میزان تحصیلات
فوق لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
ارشد انگل شناسی پزشکی
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
ازاد
نوع فعالیت
دانشجوی رشته های مرتبط
آدرسها و راه های تماس
شاهرود
TOP