عنوان رشته یا تخصص
SURGEON
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
GENERAL SURGERY
نوع فعالیت
درمانگاه یا کلینیک ،جراحی محدود
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
SPECIAL BORD OF SURGERY
تخفیف برای اعضای طب بوک : درصد %
30 PERCENT
آدرسها و راه های تماس
09135991025 32221774 034
TOP