توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4342

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
بی بی چک

️ بی بی چک یک تست خونگیه.جهت تشخیص،اون قدری برامون ارزش نداره.اما میتونیم به احتمال زیادی چک کنیم ببینیم باردار هستیم یا نه.
  و  این را می پسندند
TOP