توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4344

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
شیردهی و بارداری مجدد

1- شير دادن همزمان به دو نوزاد معمول است. لازم نيست حتما نوزاد يا كودك نوپاي خود را از شير بگيريد. مي توانيد تصميم بگيريد به هردوي آنها شير بدهيد.
  و  این را می پسندند
TOP