کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

جلالی منش

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
جلالی منش
اخوشی مادر بدنبال سزارین حدوداً 2 برابر زایمان طبیعی مشاهده شده است . در مطالعه villaو همکارانش درسال 2007 دلایل عمده ناخوشی مادر، عفونت های زایمانی، خونریزی و ترومبو آمبولی ( لخته شدن خون در سیاهرگ ها) تشخیص داده شد.
در مطالعه سال 1997دیده شده که بروز پارگی مثانه بدنبال سزارین، 4/1در 1000بوده وآسیب حالب، 3/0در1000بوده است اگر چه آسیب مثانه، بلافاصله تشخیص داده می شود، ولی آسیب حالب ممکن است دیرتر تشخیص داده شود.
همه این ناخوشی ها، همراه با افزایش زمان بهبودی (ریکاوری) در بیمارستان، منجر به افزایش هزینه ها نسبت به زایمان طبیعی می شود. متوسط زمان بستری شدن در بیمارستان بعد از سزارین 4-2روز است. البته راه رفتن بیمار در روزعمل به بهبودی سریعتر کمک می کند و بسیاری از بیماران می توانند فردای روز عمل مرخص شوند.
جلالی منش
آنسفالوپاتی هیپوکسیک - ایسکمیک
به‌دنبال عدم ارسال اکسيژن به مغز به‌علت هيپوتانسيون و نارسائى تنفسى به‌وجود مى‌آيد. شايع‌ترين علل شامل MI، ايست قلبي، شوک، آسفيکسي، فلج تنفسي، و مسموميت با منواکسيدکربن يا سيانيد است. در بعضى موارد هيپوکسى ارجحيت دارد. مسموميت با منواکسيدکربن و سيانيد، هيپوکسى هيستوتوکسيک ناميده مى‌شوند زيرا موجب تخريب مستقيم زنجيره تنفسى مى‌شوند.
درمان
جلالی منش
جلالی منش
سندرم نفروتیک
سندرم نفروتیک خود یک بیماری نیست ولی وا ژهای است که برای مجموعهای از علایم بکار می رود. اینها شامل:
• پروتئینیوری شدید
جلالی منش
نمایش بیشتر
TOP