1406019614
میزان تحصیلات
دکترا
عنوان رشته یا تخصص
طب سنتی و مکمل (سوزنی )
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
طب سنتی ، طب سوزنی ، داروسازی گیاهی
نوع فعالیت
طب سنتی،هامیوپاتی و ...
توضییح در مورد تخصص و مدارک
طب سنتی و مکمل (سوزنی)
آدرسها و راه های تماس
شیراز _ درمانگاه شبانه روزی حرم

khaled.shamshiri@gmail.com
TOP