1237512_1463036567259511_865326992_n

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بهروز محسنی

ساکن بابل, ایران · متولد مرداد 7
توضییح در مورد تخصص و مدارک
تصویر برداری
آدرسها و راه های تماس
بابل ابتدای کمر بندی امیرکلا خیابانmriمرکز تصویر برداری پزشکی مازندران

به روز رسانی وضعیت: #2793

بهروز محسنی
آموزش مهارت های زندگی به کودکان

نزدیک به 4 دهه است که در سطح دنیا آموزش مهارت های زندگی از کودکی مورد توجه قرار گرفته و این دوره آموزشی در 2 گروه مهارت های عام شامل خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر، روباط بین فردی موثر، کنترل خشم، مقابله با هیجان های منفی، آموزش حل مساله، تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر انتقادی و مدیریت زمان از یک سو و مهارت های خاص مانند آموزش مذاکره، آموزش کار گروهی، آموزش پیش و پس از ازادواج، مدیریت بحران، پیشگیری از آسیب های روانی، کاهش سوء مصرف مواد و... است، اما در کشور ما حدود یک دهه است که به این موضوع توجه ویژه ای شده اما نه در سطح کلان کشوری و بیشتر در سطح آموزش به متخصصان امر به صورت کارگاه. اما مهارت هایی که باید آموزش آنها از کودکی به بچه هاش روع شود عبارتند از:
  , ,  و 3 بقیه این را می پسندند
TOP