کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

دکتر حمید مهدوی معین

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي عمومي
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
نوع فعالیت
بیمارستان
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
پزشک عمومی - اورژانس
TOP