کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

معصومه خجیر

ساکن  استان مازندران ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
تجربی
میزان تحصیلات
دیپلم
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
ندارم
نوع فعالیت
کاربر عادی یا بیمار یا غیر مرتبط
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
محصل
TOP