کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

محمد کاظمی

ساکن کرمانشاه, ایران · متولد شهریور 30, 1353
توضییح در مورد تخصص و مدارک
من علوم انسانی ام
آدرسها و راه های تماس
کرمانشاه دانشگاه پیام نور
mohammed_kazemi@pnu.ac.ir

به روز رسانی وضعیت: #2984

محمد کاظمی
اوضاع دردناک مردم مسلمان منطقه و وحشی گری گروهک های تروریستی و سکوت مرگبار بان کی مون و سایر مدعیان ملل متحد
TOP