کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

آزیتا

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
مهندسی محیط زیست
روش های درمانی مورد استفاده
مشاوره
بیمه ها و شرکت های طرف قرار داد
بیمه تکمیلی دانا
درباره من
من کور ؟ نه!من پلک ِ بهم آمده از وهم
من کَر ؟ نه!پژواک شدن شیون ِ خود را
من لال ؟نه! من پرسشی الکن-که سکوتت
بی پاسخی آموخت به من ، کُشتن ِ خود را
TOP