کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
شما ها که از خدا خیلی دور شدید

راه معلومه ولی همگی کور شدید

بله شما خطاب من خودشماست

قلبی که مهربون بوده آفرینش خدا بوده

تو قلب خود چی کاشتیم

خدامونو بر داشتیم جاش ما گناه گذاشتیم

حالا ای قلب و ببین

با دقت هم باز ببین
TOP