کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام


شما در حال گرفتنِ فشار خون بيمار هستيد...
كاف فشار سنج رو به اندازه كافى باد ميكنيد و با دقت شروع به گوش كردن صداها ميكنيد!
خُب، با شنيدن اولين صداى نبض، فشار سنج رو نگاه ميكنيد و فشار سيستوليك مريض رو ثبت ميكنيد، مثلا: ١٤٠
حالاهمچنان به خالى كردنِ فشارسنج ادامه ميديد و منتظر ميشيد تا صداهاى نبض كم كم ضعيف بشن و بالاخره قطع بشن تا فشار دياستوليك مريض رو ثبت كنيد!
اما...
با كمال تعجب هرچى صبر ميكنيد، صداها قطع نميشن! حتى كاف فشار كاملا خالى ميشه اما هنوز صداهاى نبض رو ميشنويد!!
با خودتون فكر ميكنيد: نكنه اشتباه فشار گرفتم! مجدد تلاش ميكنيد اما بازم صداى نبض مريض، حتى تا فشار صفر! قطع نميشه!


-خُب! نظرتون چيه؟
آيا مُشكل از نحوه فشار گرفتنه؟ يا بيمارى خاصى داريم كه در اون فشار دياستول مريض نزديك صفر باشه؟

- بله همونطور كه حدس زديد، بيمار مبتلا به نارسايى شديد دريچه آئورت (severe AI) بوده! در اين بيمارى فشار دياستوليك مريض بسيار پايين مياد و تا نزديك صفر ميرسه!
٢ تا نكته رو در اينجا بدونيد:

١. در بيمار AI ، منتظر قطع شدن صداهاى كورتوكوف (صداى نبض) براى ثبت فشار دياستول نشيد! همينكه صداها مبهم شدن، ميتونيد فشار دياستول رو ثبت كنيد!

٢. ميتونيد در اين موارد فشار مريض رو مثلا ١٤٠ روى پالس گزارش كنيد

(برگرفته از كارگاه رزيدنتى قلب، دكتر مجرى)
TOP