کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

پسوريازيس(داء الصدف)


يك ژنودرماتوز التهابي مزمن و شايع با علت نامشخص كه احتمالأ به عملكرد غيرطبيعي T لنفوسيت ها مربوط ميشود.اشكال باليني مختلف دارد.شايعترين تظاهر بيماري پلاك هاي پوسته ريزي دهنده روي زانوها،ارنج،پوست سر و ساركوم است.شيوع بيماري بين ١-٣٪‏ براورد ميشود.مردان و زنان به يك نسبت گرفتار ميشوند.شدت و مدت زمان بيماري بسيار متغير است.پس از بروز،بيماري سير بدون وقفه اي از تشديد و تخفيف را طي خواهد كرد.يك سوم بيماران درگيري ناخن دارند.عفونت HIV ،تروماي فيزيكي(پديدهء كوبنر)،عفونت ها(استرپتوكوك و كانديدا)،داروها(ليتيوم،بتا بلاكرها،ضدمالارياها،قطع استروييدها)و سرما و خشكي هوا بيماري را بدتر ميكند.پسوريازيس مسري نمي باشد.در اين بيماري،الگوهاي باليني مختلفي از درگيري مفاصل ديده ميشود كه در همگي فاكتور روماتوييد منفي است.شايعترين تظاهر مفصلي به صورت اليگو ارتريت غير قرينه است كه ٧٠٪‏ درگيري هاي مفصلي را شامل ميشود.درمان بر اساس نوع ضايعهء پسوريازيس و محل درگيري متفاوت ميباشد كه بايد پزشك متخصص ويزيت و شما را راهنمايي كند.


انتشار این مطلب فقط با ذکر لینک به آن مجاز می باشد

TOP