کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

ويتيليگو(برص)


بيماري دپيگمانته كننده با ظاهر بد به علت ناشناخته كه باعث تخريب ملانوسيت ها ميشود.يك درصد جامعه گرفتار ميشوند و نيمي از موارد قبل از ٢٠ سالگي اغاز ميشنود.نسبت ابتلاي مردان و زنان برابر است.در ٣٠٪‏ موارد سابقهء فاميلي مثبت وجود دارد.بيماران شروع اولين ضايعه را ناشي از يك واقعهء ناخوشايند احساسي،بيماري يا اسيب پوستي مثل افتاب سوختگي تلقي ميكنند.دو نوع باليني A و B دارد.نوع A شايعترين است و الگويي تقريبأ متقارن از دپيگمانتاسيونهاي نيم تا ٥ سانتي ماكولي و پچ لكه اي بدون پوسته ريزي با حاشيهء كاملأ متقارن دارد.نوع B يا ويتيليگوي سگمنتال تنها محدود به يك بخش از بدن و مثلأ تنها يك اندام را گرفتار ميكند.نوع B در كودكان شايعتر است.از دست رفتن پيگمانتاسيون پوست در افراد پوست روشن چندان مشخص نيست در حالي كه در افراد تيره پوست كاملأ نمايان است.در نوع A ،درگيري پشت دستها و انگشتان ،صورت و چين خاي پوست ،زير بغل و ناحيهء تناسلي شايع است.در نوع A,افزايش بروز بيماريهاي خود ايمني مثل بيماري خودايمني تيروييد و الوپسي آره آتا ديده ميشود،سير بيماري :در برخي بيماران وضعيت ثابتي ايجاد ميشود درحاليكه در برخي با سرعت نگران كننده اي پيشرفت ميكند.در نواحي دپيگمانته خطر افتاب سوختگي و سرطان بيشتر از پوست سالم است.


درمان:براي درمان و توضيحات تكميلي ميتوانيد با تعيين وقت قبلي به كلينيك مراجعه نماييد.

مهتا
خداااایااشکررررر که من صرع دارم ‏....
  • بهمن 7, 1394
  • ·
  • می پسندم
دکتر ایمان رضی آبادی
[Clinical observation on focal vitiligo treated with heat-sensitive moxibustion in comparison with medication].
[Article in Chinese]
Yu GH, Ai Y.
  • بهمن 7, 1394
  • ·
  • می پسندم
دکتر ایمان رضی آبادی
با سلام
و تشکر از توضیحات تون
استفاده از Plan Blossom یا همان چکش سوزنی روی ضایعات توسط خود بیمار به همراه گرم کردن محل توسط موکسا کمک کننده است.
  • بهمن 7, 1394
  • ·
  • می پسندم
TOP