کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

خندیدن ازافسردگی و بیماریهای قلبی جلوگیری میکندو موجب آزادکردن اندروفین(مسکن‌های طبیعی بدن) میشود.

TOP