کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

نخ ليفت عملی است که طی آن به شيوه ای مشابه جراحی زیبایی، ساختار صورت تجدید و جوان
شده و بهبود می یابد با این تفاوت که در این روش هيچ نيازی به جراحی وجود ندارد. در روش از
نخهای خاصی استفاده ميشود، این نخها با سوزن بسيار باریکی وارد پوست ميشوند تا بافتها و
عضلات را بالا کشيده و بافت پوست را زیبا کنند.
نخهای استفاده شده در این روش از پلی دی اکسانون (PDO) ساخته شده اند. این مواد سالهای
زیادی است که در پزشکی به ویژه در جراحی مورد استفاده قرار دارند. تحقيقات نشان داده اند که
این نخها عضلات و تاندونها را از حالت انقباض خارج ميسازند و فرایند نئوکلاژنز را تحریک ميکنند و
این امر توليد کلاژن جدید در پوست را افزایش می دهد.
همچنين نخهای پی دی او ( PDO ) سنتز الاستين و اسيد هيالورونيک در پوست را تحریک ميکنند
که هر دوتای این مواد برای حفظ جوانی و شادابی پوست لازم هستند. نخ پی دی او توسط دکتر متخصص پوست  از طریق یک
سوزن بسيار کوچک به پوست تزریق ميشود. ظاهر زیباتر پوست بلافاصله پس از انجام این درمان،
قابل مشاهده است اما نتایج درمان در روزها و هفته های پس از تحریک نئوکلاژنز توسط پی دی او،
بهتر و بهتر خواهد شد.
بافت کلی پوست در این درمان بهبود یافته و محکمتر، ضخيمتر و سفت تر ميشود و خطوط ریز و
چين و چروک صاف ميشوند. انواع و ضخامتهای مختلف نخ در نواحی مختلف صورت ، مورد استفاده
قرار ميگيرند. نخهای کوتاه بدون خار را ميتوان برای درمان خطوط ریز صورت و نيز سفت و جمع
کردن پوست نواحی خط فک و گردن استفاده کرد. از نخهای خاردار (Cogs) ضخيم تر ميتوان برای
برای بهبود قابل توجه بخش ميانی و تحتانی صورت استفاده کرد. گاهی اوقات نيز از ترکيبی از هر دو
نخ )خار دار و بدون خار( برای کسب بهترین نتایج، بهره گرفته ميشود. نخها ظرف شش تا هشت ماه
به صورت طبيعی توسط بدن جذب ميشوند اما تاثير این درمان ميتواند تا دو سال باقی بماند.
نخها بسيار تطبيق پذیر هستند و در همه نواحی صورت و گردن قابل استفاده ميباشند. این نخها
ميتوانند چين و چروکهای افقی و عمودی پيشانی، آویزان بودن ابروها، افتادگی گونه، چين نازولابيال
) خطوط بالای لب ( و چينهای ماریونت ) خطوط گوشه دهان تا چانه (، و چين و چروکهای گردن و
چانه را اصلاح نمایند .
دکتر شهزاد شيرزاد متخصص پوستTOP