کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

در تلگرام بصورت محرمانه و بدون شناخته شدن ، مشاوره جنسی از متخصصین سکسولوژی دریافت کنید


دو نفر متخصص اعصاب و روان و سکسولوژیست و زوج درمانگر


2 متخصص ارولوژی و سکس تراپیست و عقیمی مردان


یک متخصص زنان


و 9 ماما و متخصص سکستراپیست و مربی آموزش های پیش از ازدواج


در تلگرام از طریق تله ویزیت به شما مشاوره می دهند


در تله ویزیت ، هویت شما کاملا محرمانه خواهد بود و  ای دی تلگرام و نام و تصاویر شما کاملا ناشناخته خواهد بود


@televisit_bot


https://t.me/televisit_bot?start=invite_77174025

TOP