کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

طبف تحقیقات به دست آمده ۴ ساعت نشستن پشت میز ۵۰ درصد خطر مرگ را افزایش می دهد. که ۱۲۵ درصد آن خطر بیماری های قلبی عروقی است.برای جلوگیری از این مشکلات باید حرکت داشته باشید و هر چند وقت یک بار از پشت میز بلند شوید و تکانی به خودتان بدهید. حتی می توانید روی صندلی ورزش کنید مثل ورزش هایی که در این مطلب آورده ام فقط فراموش نکنید که کاملا طبیعی نفس بکشید و در طول هیچکدام از کشش ها نفستان را حبس نکنید. با هر کشش انعطاف پذیری بیشتری پیدا خواهید کرد.
دست را بلند کرده و به عقب خم کنید به طوری که کف دست به پشت تان برسد.

با دست دیگر آرنج را بگیرید و به سمت سرتان بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.
 کار بالا  را برای دست دیگر تکرار کنید.

دست را بلند کنید و آن را به جهت مخالف بکشید.

۱۰ الی ۳۰  ثانیه نگه دارید.

همین مراحل را با دست دیگر نیز تکرار کنید.


دست ها را بالای سرتان به هم قفل کنید و کف دست ها به سمت بالا باشد.

بازو را به سمت بالا بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.


دست ها را پشت تان به هم قفل کنید.

سینه را سپر کنید و چانه را بالا بدهید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.


دست ها را در مقابل خود بگیرید و سر را هم تراز با دست ها پایین بیاورید.

دست ها را به جلو بکشید و ۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.


یکی از پاها را روی زمین و پای دیگر را روی آن قرار دهید.

بالا تنه را به سمت دستی که روی پشتی صندلی قرار داده اید بچرخانید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

این تمرین را برای سمت دیگر بدن نیز تکرار کنید.


به پشتی صندلی تکیه دهید یکی از زانوها را بگیرید و به سمت سینه بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

سپس پاها را جا به جا کنید.
روی لبه صندلی بنشینید و پاها را بکشید.

خم شوید و دست ها را به انگشت های پا برسانید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه در همین حالت بمانید.
شانه ها را باپه سمت بالا و عقب بچرخانید و دوباره پایین بیاورید.

۱۰ مرتبه این تمرین را هم به سمت عقب و هم به سمت جلو تکرار کنید.
سر را به سمت جلو کنید.

سپس به یک سمت بچرخانید و ۱۰ ثانیه نگه دارید.

تمرین را برای سمت دیگر تکرار کنید.


سر را با دست نگه داشته و به سمت شانه بکشید.

۱۵ ثانیه نگه دارید.

تمرین را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید.

TOP