کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

ادم در واقع تورم قابل لمس ناشی از افزایش حجم مایعات بین بافتی می باشد و در مواردی که ادم وسیع و جنرالیزه باشد به آناسارک گفته می شود .علل ادم
1 – نارسایی قلب
2 – سیروز کبد
3 – درگیری کلیوی
4 – انسداد عروق لنفاوی
5 – انسداد موضعی وریدی مثل ترومبوز وریدی
6 – هیپو البومینمی
7 – داروها
 8 – بدخیمی ها
9 – بارداری
10 – ایدیوپاتیک
پاتوفیزیولوژی ادم
1 – افزایش فشار هیدرواستاتیک مویرگ ها
2 – کاهش فشار اسموتیک مویرگی
3 – افزایش نفوذ پذیری غشاء مویرگی
علائم بالینی
ادم به گروه های زیر تقسیم می شود . ادم محیطی، ادم ریه ، آسیت  ، لنف ادم  ، ادم پره اربیتال ، ادم اسکروتال
ادم محیطی
 ادم محیطی سکه به دو نوع ادم گوده گذار و ادم غیر گوده گذار تقسیم می شود . ادم گوده گذار ناشی از افزایش مایعات بین بافتی می باشد در حالیکه ادم غیر گوده گذار ناشی از انسداد سیستم لنفاوی و هیپوتیروئیدی می باشد . ادم محیطی می تواند به صورت حاد و یا مزمن باشد و هر کدام از این پروسه حاد یا مزمن می تواند به صورت یک طرفه و غیر قرینه و یا دو طرفه و قرینه باشد .

 مرکز گوارش کودکان تهران
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان و نوجوانان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز گوارش کودکان تهران
تلفن تماس : 02166126187 و 0216616188 و 02166126189

TOP