کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بسیاری از افرادی که کم شنوایی دارند ترجیح می دهند از سمعک داخل گوش استفاده کنند و کمتر رغبت می کنند از سمعک پشت گوشی استفاده کنند دلیل این امر هم بیشتر جنبه روانی دارد و این افراد دوست ندارند از سمعکی استفاده کنند که دیده شود و لذا بیشتر این افراد در جلسه مشاوره برای انتخاب عنوان می کنند در صورتی راضی به استفاده از سمعک می شوند که از سمعک داخل گوش استفاده کنند.


به طور کلی به همه سمعک های که داخل گوش قرار می گیرند سمعک داخل گوشی گفته می شود برای ساخت این سمعک در ابتدا باید از مجرای گوش فرد قالب اولیه گرفته شود و سپس بر اساس قالب گرفته شده، سمعک گوش ساخته شود. این سمعک های ساخته شده فقط برای فردی که ساخته شده است قابل استفاده است و برای فرد دیگری قابل استفاده نیست. اما خود این سمعک ها اینکه با چه اندازه ای ساخته شوند و نیز چه میزان از حجم کانال گوش را می گیرند نام گذاری می شوند.  برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک ها و برند های گونانگون آن به بخش مقالات سایت مراجعه نمایید.


انواع مدل های سمعک داخل گوش


سمعک های نامرئی، که بیشتر مردم به این اسم آشنا هستند جزو همین سمعک های داخل گوشی طبقه بندی می شود. در ادامه انواع مدل های این نوع سمعک کامل آورده شده است.


سمعک داخل گوش  IIC


این سمعک ها جدترین و مدرن ترین سمعک هایی هستند که در تمام زوایا ناپیدا است و ۱۰۰% غیرقابل دید می باشد آنچه در اصطلاح علمی به عنوان سمعک نامرئی از آن نام می برند این مدل است. مدل IIC به معنای غیر قابل دید در کانال می


باشد. این مدل سمعک برای کسایی که کم شنوایی تا متوسط دارند قابل استفاده است و در کم شنوایی های بیشتر افراد نمی توانند از این سمعک استفاده کنند.


منبع:  https://tehransafir.com/in-ear-hearing-aids/

کلمات کلیدی: سمعک
TOP