کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

معاینات ادواری یکی از شناخته ترین نوع معاینات شغلی می باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین (اغلب یکساله) انجام می شود.

نکات مهم در معاینات ادواری
  -  تشخیص زودرس بیماری ها و عوارض ناشی از کار
  -  توصیه برای تغییر شغل یا محدود کردن کار افراد بیمار
  -  تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران (که یکی از اهداف مهم معاینات ادواری به حساب می آید)
  -  ارزیابی روش های کنترل و پیشگیری
  -  جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیردار

لزوم انجام معاینات ادواری
انجام شغلی یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی است که بر اساس ماده ۹۲ قانون کار، انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.
در یک برنامه سلامت شغلی، با شناخت و آگاهی کامل از محیط کار، فرآیندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور در محیط کار و تاثیر این عوامل بر سلامت شاغلین، معاینات دوره ای شغلی با هدف تشخیص، درمان و بازتوانی به موقع بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار انجام می‌شود.

اهداف انجام معاینات ادواری شغلی را می توان به صورت کلی در موارد ذیل خلاصه نمود:


  -  تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات ادواری پزشکی (حداقل سالی یکبار)
  - شناسایی به موقع بیماری های شغلی و مداخله موثر
  - قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی و روانی آنان به دنبال معاینه دوره ای صورت می گیرد.
  -  دستاوردهای معاینات پزشکی دوره ای
  -  آگاهی از اثرات منفی شرایط کاری بر سلامت شاغلین در معاینات ادواری ایجاد می شود.
  -  تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی
  -  درمان به موقع بیماریها با هزینه کمتر درمان برای کارفرما
  -  پیشگیری از پیشرفت بیماریهای موجود و ارتقای سلامت کارکنان
  -  جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری و در نتیجه بهبود سلامت کل مجموعه
  -  توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار پس از انجام معاینات دوره ای صورت می گیرد.
  -  ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی کاستن از میزان غیبت شاغلین و افزایش رضایت شغلی شاعلین یکی از مهم ترین اهداف معاینات ادواری به حساب می آید.


معاینات ادواری در کدام مراکز انجام می شود؟
معاینات ادواری در مراکز طب کار انجام می شود. مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس یکی از مراکز معتبر طب کار در تهران می باشد. موقعیت مکانی خوب و سهولت دسترسی به مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس، بهره مندی از خدمات تخصصی بیمارستانی  و مجاورت با شعب تامین اجتماعی ۱۹، ۲۲، ۲۳و ۲۶در راستای تفاهم نامه همکاری با سازمان تامین اجتماعی بعنوان یکی از مراکز مجاز ارائه خدمات بدو استخدام موضوع ماده ۹۰تامین اجتماعی موجب بهره مندی این قشر زحمت کش شده است.
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس با شعار ” تندرستی پیش نیاز شادی و موفقیت میباشد و پیشگیری پیش نیاز تندرستی” سعی در ارائه بهترین خدمات به مراجعین را دارد.
در راستای ارائه بهترین خدمات به اقشار زحمت کش جامعه امکان مشاوره آنلاین و رایگان در سایت طب کار سلامت سام پارس و نیز در تلگرام از طریق ربات تله ویزیت با کد 211879 فراهم گردیده است.
همچنین می توانید قبل از مراجعه به مرکز با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۱۴۹۰۹ تماس حاصل فرمایید.
آدرس سایت جهت استفاده از مطالب آموزشی و آگاهی از خدمات قابل ارائه در مرکز:
https://samparstebekar.com/

کلمات کلیدی: معاینات ادواری, طب کار
TOP