در این مرکز ختنه فقط برای نوزادان زیر ۶ ماه انجام می‌شود. طبق دستورالعمل رسمی وزارت بهداشت روش ارجح برای عمل نوزادان پسر زیر ۶ ماه روش حلقه (Plastibell) است. لذا سایر روش‌ها در این مرکز انجام نمی‌شود. (دستورالعمل مراقبت‌های مدیریت شده شماره ۱۰ به شماره ۸۳۲۷۸/س مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۵). همچنین تمامی جراحی‌ها بوسیله پزشک متخصص نوزادان دکتر امیربهتاش امیری با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود.
TOP