کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دکتر حسن اسلامی

ساکن تهران, استان تهران ایران · متولد مرداد 16, 1341
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
توضییح در مورد تخصص و مدارک
1-هماهنگ کننده اعزام بیماربه خارج
2-اخذ اقامت کاری وتحصیل با مجوز رسمی(اعزام کننده نیروی متخصص skilled worker به خارج از کشور
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
پزشک عمومی
روش های درمانی مورد استفاده
1-حجامت
2- تغذیه
آدرسها و راه های تماس
ونک گاندی جنوبی88871756-karma-job.com
ساعت کار و شرایط پذیرش در محل 1
با تماس قبلی
امکانات و نجهیزات در محل
1-هماهنگ کننده اعزام بیماربه خارج
2-اخذ اقامت کاری وتحصیل با مجوز رسمی(اعزام کننده نیروی متخصص skilled worker به خارج از کشور
بیوگرافی حرفه ای
1-هماهنگ کننده اعزام بیماربه خارج
2-اخذ اقامت کاری وتحصیل با مجوز رسمی(اعزام کننده نیروی متخصص skilled worker به خارج از کشور