کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

دکتر محمد صادق بصیر

ساکن مشهد, استان خراسان رضوي ایران ·
آدرسها و راه های تماس
مشهد .بیمارستان قایم و امام رضا .بخش رادیو لوژی
TOP