n00024129-r-b-006

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

دكتر قاسم حسيني اخوان

ساکن مشهد, استان خراسان رضوي ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي عمومي
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
نوع فعالیت
پزشک
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
پزشك عمومي
روش های درمانی مورد استفاده
طب سنتي/ موسيقي درماني
آدرسها و راه های تماس
مشهد/ بلوار توس/ توس 17/ فدك 1
TOP