کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

1392-07-23 زمان
سه شنبه, مهر 23, 1392 3:49 ب.ظ - پنجشنبه, مهر 25, 1392 6:49 ب.ظ
دسته
مکان
تبریز، سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا
استان تهران
ایران
تعیین شده توسط
برگزار کننده: مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان برگزاری: ۲۳ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۲
مکان برگزاری: تبریز، سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا

در حال حاضر مطلب بیشتری موجود نیست
TOP