کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

1392-07-30 زمان
سه شنبه, مهر 30, 1392 6:29 ب.ظ - جمعه, آبان 3, 1392 9:29 ب.ظ
دسته
مکان
تهران، سالن همایش های بیمارستان میلاد
استان تهران
ایران
تعیین شده توسط
برگزار کننده: انجمن علمی روان پزشکان ایران
زمان برگزاری: ۳۰ مهر الی ۳ آبان ۱۳۹۲
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵/۳/۱۳۹۲
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های بیمارستان میلاد

در حال حاضر مطلب بیشتری موجود نیست
TOP