کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

1392-09-27 زمان
چهارشنبه, آذر 27, 1392 5:55 ب.ظ - جمعه, آذر 29, 1392 8:55 ب.ظ
دسته
مکان
جهرم
استان تهران
ایران
تعیین شده توسط
برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی جهرم، انجمن تخصصی باروری و ناباروری ایران
زمان برگزاری: ۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲
ارسال خلاصه مقالات: ۱۰/۷/۱۳۹۲
محل برگزاری: جهرم

همایش همزمان:
سومین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری
TOP