(آنلاین)

فریدون حسینی زاده

ساکن اهواز, استان خوزستان ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
پزشک عمومی
توضییح در مورد تخصص و مدارک
پزشک عمومی
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
نوع فعالیت
پزشک
روش های درمانی مورد استفاده
طب رایج وطب سنتی
TOP