کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اسکیزوفرنیا  چیست ؟


اسکیزوفرنیا یا به اصطلاح دقیقتر« شیزوفرنیا » ،جزیی از اختلالات روانپریشی میباشد و در آن اختلال  شدید  عملکرد مغزی رخ می دهد ،و آشفتگی شدیدی  در واقعیت سنجی فرد را سبب می شود  .این بیماری در واقع یک اختلال مزمن است واحتیاج به درمان طولانی مدت  دارد. شیوع اسکیزوفرنیا  در زن و مرد یکی است .


در مردان  معمولا علایم در اوایل یا اواسط دهه بیستم زندگی و در زنان در اواخر دهه بیستم رخ می دهد ، شیوع آن در کودکان ناشایع و  در سنین بالاتر از 45  سال نادر می باشد . در این اختلال طیف وسیعی  از افکار ،احساسات و شناخت در گیر می شوند ، این اختالال علایم و انواع متنوعی دارد اما چیری که ثابت است و در همه انواع مشترک است اختلال عملکرد شدیدیاست که  فرد را گرفتار می سازد .


<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->علایم :


<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->هذیان :باورهای غلط هستند که  بر اسا س واقعیت نیست  و فرد بیمار  به درستی باورخود اطمینان کامل دارد . این  علایم در خانواده ها دیر شناخته می شوند و اکثرا اختلاف شدیدی بین بیمار و دیگران ایجاد می شود . شایع ترین نوع هذیان،  هذیان های بدبینی هستند . یه عنوان مثال فرد ذکر می کند دیگران قصد آسیب به او را دارند یا در غذایش سم ریخته اند  ، و یا افراد خانواده بر علیه او توطيه کرده اند . اکثر موارد به جای این که این گونه رفتارها جزیی از بیماری تشخیص داده شود ، دیگران با بیمار در جر و بحث و ثابت کردن خلاف تفکر بیمار وارد می شوند ، بنا براین به خشونت و پرخاشگری های فیزیکی و کلامی و آسیب به بیمار یا دیگران منجر می شود . و یا این که فرد بیمار برای اثبات باور خود به رفتارهای عجیب و غریب و خطرناک دست میزند . به عنوان مثال زیر نظر داشتن افراد یا نخوردن غذا از دست دیگران ویا از ترس اینکه دیگران به او آسیب بزنند با خود چاقو حمل می کنند و از خوابیدن اجتناب می کند .از انواع دیگر  هذیان ، هذیان کنترل است و فرد ذکر می کند توسط دیگران کنترل می شود و گاهی فرد  همزمان به هذیانهای جسمانی هم  مبتلا می گردد ، مثلا فرد ذکر می کند که دشمنان توسط دندانپزشک در دندان او دستگاه شنود کارگذاشته اند . نوع دگیر، هذیان انتساب است و فرد بیمار وقایع معمول اطراف را به خود نسبت می دهد به عنوان مثال: دیگران درباره او حرف می زنند وبه اودر خیابان اشاره می کنند  و یا  برنامه های تلوزیونی را، به خود نسبت می دهد .


 


<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->توهم:عبارت است از حس کردن محرکی که وجود ندارد . معمولا به صورت شنوایی و یا بینایی هستند . به عنوان مثال فرد سایه یا تصاویری از آدم ها ، و حیوانات  و غیره را میبیند که دیگران این تصاویر را نمی بییند . یا این که فرد صداهایی را می شنود که می تواند از صدا های ساده مانند سوت زدن یا زنگ باشد ،یا این که صداهای را میشنود که با او حرف  می زنند یا گاهی چند صدا با هم درباره بیمار حرف می زنند . توهم های شنوایی گاهی می توانند به صورت امری باشند و دستوراتی به بیمار داده شود که خطرناک باشند ، به عنوان مثال اینکه به خودش آسیب بزند . توهم های دیگر در زمینه بقیه حواس پنجگانه نیز رخ میدهند که کمتر شایع هستند .مانند بویایی : استشمام بوهای خاص معمولا بد و زننده . لمسی: لمس کردن شیی در بدن ، مانند حرکت کردن کرم در سر، یا وجود شیی در شکم .توهم های چشایی نادرند و به صورت حس مزه در دهان تجربه می شوند .  در اسکیزوفرنیا  ،توهم ها  در بیداری کامل ،نه هنگام خوابیدن یا بیدار شدن ، رخ می دهند .


<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->صحبت کردن آشفته :  صحبت کردن، نشان دهنده طرز فکرفرد می باشد .در این بیماری صحبت کردن فرد می تواند بسیار آشفته باشد و به سوالات پاسخ نامناسب دهند ، گاهی بی ربط حرف می زنند ، گاهی در مقابل سوالهای متفاوت یک پاسخ تکراری می دهند و در نهایت می تواند آنقدر صحبت کردن بیمار آشفته شود که فقط یک سری لغات بی ربط ،بدون قاعده جمله بندی و بدون هیچ  معنایی کنار هم گذاشته شود که به اصطلاح به آن «سالاد کلمات » گفته می شود  .


<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->رفتار آشفته: این علایم می توانند در طیف وسیعی رخ دهند ، مانند رفتارهای نامناسب و بی هدف مانند برهنه شدن در جمع، ذخیره کردن یک سری وسایل بی ارزش ، ویا یک سری حرکات خاص مانند گرفتن یک پوزیشن به مدت طولانی مثلا ساعتها بر روی یک پا وایستادن ،  یا انجام یک سری حرکات متوالی و تکراری و یا تقلید حرکت از فردی که در کنار او میباشد  .


<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t98" coordsize="21600,21600"
o:spt="98" adj="2700" path="m0@5qy@2@1l@0@1@0@2qy@7,,21600@2l21600@9qy@7@10l@1@10@1@11qy@2,21600,0@11xem0@5nfqy@2@6@1@5@3@4@2@5l@2@6em@1@5nfl@1@10em21600@2nfqy@7@1l@0@1em@0@2nfqy@8@3@7@2l@7@1e">
<v:formulas>
<v:f eqn="sum width 0 #0"/>
<v:f eqn="val #0"/>
<v:f eqn="prod @1 1 2"/>
<v:f eqn="prod @1 3 4"/>
<v:f eqn="prod @1 5 4"/>
<v:f eqn="prod @1 3 2"/>
<v:f eqn="prod @1 2 1"/>
<v:f eqn="sum width 0 @2"/>
<v:f eqn="sum width 0 @3"/>
<v:f eqn="sum height 0 @5"/>
<v:f eqn="sum height 0 @1"/>
<v:f eqn="sum height 0 @2"/>
<v:f eqn="val width"/>
<v:f eqn="prod width 1 2"/>
<v:f eqn="prod height 1 2"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" limo="10800,10800" o:connecttype="custom"
o:connectlocs="@13,@1;0,@14;@13,@10;@12,@14" o:connectangles="270,180,90,0"
textboxrect="@1,@1,@7,@10"/>
<v:handles>
<v:h position="#0,topLeft" xrange="0,5400"/>
</v:handles>
<o:complex v:ext="view"/>
</v:shapetype><v:shape id="Horizontal_x0020_Scroll_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026"
type="#_x0000_t98" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:183.9pt;margin-top:69.8pt;width:132.75pt;height:58.5pt;
text-indent:0;z-index:251659264;visibility:visible;mso-wrap-style:square;
mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;
mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;
mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;
mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;
mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin;v-text-anchor:middle'
o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF
dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ
gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI
+gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb
mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu
ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y
ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx
jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5
8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj
MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAC1S6tPoDAAACDgAA
HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWzkV81uGzcQvhfoOxC8O1pJK9sSsg4U
t0oDGI5hOch5THGlRbnklqRl2fc0r9Fr+xh9irpP04/cXf3VSJPWBYrGgiVyZ/hx5htyZvb5i1Wp
2FJaVxid8e6zhDOphZkVep7xt1eTg2POnCc9I2W0zPiddPzFyddfPafR3FK1KAQDgnYjyvjC+2rU
6TixkCW5Z6aSGrLc2JI8pnbemVm6BXKpOr0kOeyUVGh+soH6hjyxG1v8DShlxPdydkp6SQ6QSoy2
nzQ2KvHPkWmkl69sNa0ubLBcnC8vLCtmGQdzmkpQxDuNoFHDtLO3ar4BWOW2DPomz9kq4/1eOhz2
gXWX8bTXT7vHSY0nV54JKHQPjwfD3oAzAY2jtDccNApi8eYvIMTi24+DwMzaHAy2THRVMFAv/+xz
t/X5O2OLe6M9KTYV1ijFumsawrKWgxbCNfQ9kfdrw2lUWedfSVOyMEC414bVdsXjRssz52uTWvXg
odL1s9Y4v5pGz/3qpZndBY1r/CLc1gAZMXKVmBTY5oycvyCLK4CHuEz+Db5yZW4zbpoRZ7Dk/rHn
QT/aec/ZLa5Uxt0PN2QlZ+q1dhkfdtMUsD5O0sFRDxO7Lbneluib8tQoHJNoXRwGfa/aYW5N+c7Y
2TjsChFpAcsyLrxtJ6cec4hwc4Ucj+NYmLIif6anFe5QN7IYqLtavSNbNVx7nNFzM11QJR+judaN
R8mMb7zJiyYGNasxAs5P/Z2SiAMiGb9AN6k5chPMgxvt5ipYEhQQgwvh2ZKCKDlKkngdcCC2Nca5
b3W9q3WP14pAiHKsaU5lvNkWOysKaTCng9eX4PMeOxxiWYg77t4gOumMKmaTQqm4gZ1fnypb7zCJ
f+EaAHlHTea5FL4+gzSSxPxdJXMSSB5XRSkdO5e37NKUpDmrSBsHQdLD5zDpJ4MkxX8PoxTSwovF
hMpCIRt0kavFgqyTMbSRROG2wWkB0B3Ml8BMG9QUqPuYfTzYxYQzoCZ4608efvz9599+efgQPATD
QRQE/1f+xrYg9Qh9ITS9ZPjZ9LEvhLerJz937x8+PLz/Qth78lM32j93Us9C+bpcZzypD95Om4zX
/fSMNxiHz38p4z0RdxuCYpKrK1PIdCgYTXkK9TM82S47/3Zh2g9T2P8jteWUVHFti50ENom1JKSv
UAU+Jf+j592pKU9asLaLy68/7VxwiMB7KDTrduzGyWl1iVJa19i2X3OhhahjcSlzNOehr47Bia8m
cl2hlY9dKjCVhmZYkqOSrxfVfc7eIhJC6vXCRn/D/OcsrmPV7oz2eb24LLSpz9Pe7huT81q/7i5q
j+FI6NU7e28/UaV5WwuvWNvzkz8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC2OwQiVAYAAAsaAAAaAAAA
Y2xpcGJvYXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWUtvGzcQvhfof1jsvbHeio3Iga1H3MZOgkhJkSOl
pXYZc5cLkrKjW5EcCxQomhY9NEBvPRRtAyRAL+mvcZuiTYH8hQ65D5ESVTtGChhBLMDYnf1mOJyZ
/YbkXrn6IKbeEeaCsKTjVy9VfA8nExaQJOz4d0aDjy77npAoCRBlCe74cyz8q9sffnAFbU0oSccM
8WAU4Rh7YCgRW6jjR1KmWxsbYgJiJC6xFCfwbMp4jCTc8nAj4OgYBojpRq1SaW3EiCT+NliUylCf
wr9ECiWYUD5UZrCXoBhGvzmdkgnW2OCwqhBiLrqUe0eIdnywGbDjEX4gfY8iIeFBx6/oP39j+8oG
2sqVqFyja+gN9F+ulysEhzU9Jg/H5aCNRrPR2intawCVq7h+u9/qt0p7GoAmE5hp5otps7m7udtr
5lgDlF06bPfavXrVwhv26ys+7zTVz8JrUGa/sYIfDLoQRQuvQRm+uYJvNNq1bsPCa1CGb63g25Wd
XqNt4TUooiQ5XEFXmq16t5htCZkyuueEbzYbg3YtN75AQTWU1aWGmLJErqu1GN1nfAAABaRIksST
8xRP0QRqsosoGXPi7ZMwgsJLUcIEiCu1yqBSh//q19BXOiJoCyNDW/kFnogVkfLHExNOUtnxPwGr
vgF5/eKn1y+eeScPn588/PXk0aOTh79khiytPZSEptarH77858ln3t/Pvn/1+Gs3Xpj4P37+/Pff
vnIDYaaLELz85umfz5++/PaLv3587IDvcDQ24SMSY+HdwMfebRbDxHQIbM/xmL+ZxihCxNTYSUKB
EqRGcdjvy8hC35gjihy4XWxH8C4HinEBr83uWw4PIz6TxGHxehRbwAPG6C7jzihcV2MZYR7NktA9
OJ+ZuNsIHbnG7qLEym9/lgK3EpfJboQtN29RlEgU4gRLTz1jhxg7ZnePECuuB2TCmWBT6d0j3i4i
zpCMyNiqpoXSHokhL3OXg5BvKzYHd71dRl2z7uEjGwlvBaIO50eYWmG8hmYSxS6TIxRTM+D7SEYu
J4dzPjFxfSEh0yGmzOsHWAiXzk0O8zWSfh3oxZ32AzqPbSSX5NBlcx8xZiJ77LAboTh1YYckiUzs
x+IQShR5t5h0wQ+Y/Yaoe8gDStam+y7BVrpPZ4M7wKymS4sCUU9m3JHLa5hZ9Tuc0ynCmmqA+C0+
j0lyKrkv0Xrz/6V1INKX3z1xzOqiEvoOJ843am+Jxtfhlsm7y3hALj5399AsuYXhdVltYO+p+z11
++88da97n98+YS84GuhbLRWzpbpeuMdr1+1TQulQzineF3rpLqAzBQMQKj29P8XlPi6N4FK9yTCA
hQs50joeZ/JTIqNhhFJY31d9ZSQUuelQeCkTsOzXYqdthaez+IAF2Xa1WlVb04w8BJILeaVZymGr
ITN0q73YgpXmtbeh3ioXDijdN3HCGMx2ou5wol0IVZD0xhyC5nBCz+yteLHp8OKyMl+kasULcK3M
CiydPFhwdfxmA1RACXZUiOJA5SlLdZFdncy3mel1wbQqANYRRQUsMr2pfF07PTW7rNTOkGnLCaPc
bCd0ZHQPExEKcF6dSnoWN94015uLlFruqVDo8aC0Fm60L/+XF+fNNegtcwNNTKagiXfc8Vv1JpTM
BKUdfwrbfriMU6gdoZa8iIZwYDaRPHvhz8MsKReyh0SUBVyTTsYGMZGYe5TEHV9Nv0wDTTSHaN+q
NSCEC+vcJtDKRXMOkm4nGU+neCLNtBsSFensFhg+4wrnU61+frDSZDNI9zAKjr0xnfHbCEqs2a6q
AAZEwOlPNYtmQOA4sySyRf0tNaacds3zRF1DmRzRNEJ5RzHJPINrKi/d0XdlDIy7fM4QUCMkeSMc
h6rBmkG1umnZNTIf1nbd05VU5AzSXPRMi1VU13SzmDVC0QaWYnm+Jm94VYQYOM3s8Bl1L1PuZsF1
S+uEsktAwMv4ObruGRqC4dpiMMs15fEqDSvOzqV27ygmeIprZ2kSBuu3CrNLcSt7hHM4EJ6r84Pe
ctWCaFqsK3WkXZ8mDlDqjcNqx4fPA3A+8QCu4AODD7KaktWUDK7gqwG0i+yov+PnF4UEnmeSElMv
JPUC0ygkjULSLCTNQtIqJC3f02fi8B1GHYf7XnHkDT0sPyLP1xb295vtfwEAAP//AwBQSwMEFAAG
AAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEu
eG1sLnJlbHOEj80KwjAQhO+C7xD2btJ6EJEmvYjQq9QHCMk2LTY/JFHs2xvoRUHwsjCz7DezTfuy
M3liTJN3HGpaAUGnvJ6c4XDrL7sjkJSl03L2DjksmKAV201zxVnmcpTGKSRSKC5xGHMOJ8aSGtHK
RH1AVzaDj1bmIqNhQaq7NMj2VXVg8ZMB4otJOs0hdroG0i+hJP9n+2GYFJ69elh0+UcEy6UXFqCM
BjMHSldnnTUtXYGJhn39Jt4AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALvlSJQFAQAAHgIAABMAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAy
AQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAC1S6tPoDAAAC
DgAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbFBLAQIt
ABQABgAIAAAAIQC2OwQiVAYAAAsaAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAFcGAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUv
dGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAAACQBAAAqAAAAAAAAAAAAAAAAAOMMAABj
bGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBnAQAA
5g0AAAAA
" fillcolor="#5b9bd5 [3204]" strokecolor="white [3201]" strokeweight="1.5pt">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:textbox>
<![if !mso]><![endif]>

نکته <span
lang=FA style='font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:"Tahoma","sans-serif";
color:white;mso-themecolor:background1;mso-bidi-language:FA'>مهم<span
lang=FA style='font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1;
mso-bidi-language:FA'> : <o:p></o:p>


<span
style='mso-bidi-language:FA'><o:p> </o:p><![if !mso]>


<![endif]></v:textbox>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->علایم منفی:کاهش یا فقدان کامل تواناییهایی که فرد به طور نرمال قبلا داشته است . به عنوان مثال از دست دادن حالت طبیعی چهره، در واقع صورت آنها بسیار بی احساس میشود، یا از دست دادن تماس چشمی ،از دست دادن قدرت تکلم ، فقدان لذت ، عدم رعایت بهداشت. وجود علایم منفی نشااندهنده نوع شدید تر بیماری می باشد و درمان آنها سخت و پیش آگهی بدتری دارند .

 


 


در اسیکزوفرنیا این علایم حداقل 6 ماه طول می کشد.


علایم ناشی از مصرف مواد و یا اختلالت جسمی نیستند .


بروز علایم باعث کاهش عملکرد در فرد می گردند مانند قطع رابطه با دیگران  نرفتن به سر کا ر و افت تحصیلی .


البته باید دقت داشت که انواع دیگری از بیماریهای روانپریشی وجود داند که ممکن است کمتر از 6 ماه طول بکشند ،نبنابرابن با دیدن این گونه علایم سریعا به متخصص اعصاب و روان مراجعه شود .


در نوجوانان  ممکن است بیماری به صورت اجتناب از دوستان و مدرسه و افکار وسواسی شدید  آغاز شود و کمتر هذیان و بیشتر توهم های بینایی را تجربه کنند .


 در بیماران اسکیزوفرنی افکار و اقدام به خودکشی بسیار شایع است و فرد از این لحاظ باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد .اما بر خلاف تصور عموم آسیب به دیگران دراین دسته از بیمارن زیاد نیست و بیشتر برای خود خطرناک هستند  تا دیگران .


علت بیماری:


علت بیماری ناشناخته است ،اما مجموعای از ژنیتک و عوامل محیطی در این اختلال نقش دارند . اختلال در ناقلهای عصبی مغزی مانند دوپامین و گلوتامات و تغیرات در عملکرد و ساختارهای مغزی در این بیماری مشهود هستند .


عوامل خطر:


<!--[if !supportLists]-->v    <!--[endif]-->سابقه مثبت اسکیزوفرنیا در خانواده : این بیماری بعد زنتیکی دارد ، بنا براین در صورتیکه در خانواده سابقه مثبت باشد احتمال بروز افزایش می یابد . فردیکه سابقه این بیماری را دارد قبل از ازدواج و  بچه دار شدن باید از مشاوره ژنتیک کمک بگیرند.


<!--[if !supportLists]-->v    <!--[endif]-->مواجه با سموم یا بیماریهای ویروسی و یا سوتغذیه مادر در هنگام بارداری: باعث افزایش بروز اسکزوفرنیا در کورک می گردد .


<!--[if !supportLists]-->v    <!--[endif]-->سن بالای پدر هنگام تولد : سن پدر بالای50 سال باعث افزایش ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی در فرزندان می گردد .


<!--[if !supportLists]-->v    <!--[endif]-->داوهای  روانگردان : مانند حشیش و شیشه وتوهم زا ها . در واقع خطرناک ترین ماده جهت افزایش ریسک بروز اسکیزوفرنی حشیش است و حتی یک بار استفاده کردن  ازآن می تواند تا اخر عمر فرد را زمبنگیز این بیماری کند .


تشخیص:


فقط از طریق معاینه روانی بیمار و شرح حال از وابستگان صورت می گیرد و هیچ تست آزمایشگاهی خاصی برای تشخیص این بیماری وجود ندارد .اگرچه در صورتیکه پزشک به مصرف مواد ویا بیماریهای جسمی مشکوک گردد می بایست از یک سری تستها  مانند  تصویر برداری مغز ،آزمایش خون و یا تست تشخیص مواد استفاده کند .


درمان :


درمان این بیماری عموما طولانی مدت است و گاهی تما م عمر باید ادامه پیدا کند . درمان شامل انواع درمانهای دارویی و غیر دارویی می باشد .


درمانهای دارویی :پر مصرف ترین داروها در درمان بیماری اسکیزوفرنی به داروهای  ضد روانپریشی یا آنتی سایکوتیک معروفند  . که از طریق اثر برروی ناقلهای خونی بویژه  سیستم  دوپامینی ، باعث کاهش علایم بخصوص هذیان و توهم میشوند . این داروها حتما تحت نظر پزشک باید استفاده شوند و بسته به نوع دارو باید آزمایشات و معاینات دوره ای انجام شود .  بعضی داروها به دو نوع در بازار وجود دارند به صورت خوراکی و تزریقی . بعضی از داروها ی تزریقی در دونوع می باشند ، کوتاه اثر: جهت کنترل  علایم حاد و شدید و طولانی اثر: که پس از تزریق به مدت  طولانی در خون فرد باقی می مانند و برای کسانی که از خوردن دارو امتناع می کنند مناسب هستند .


این دسته از داروها مانند تمام مواد شیمایی دیگر دارای عوارض هستند ، بنابراین ازمصرف و قطع خود سرانه آنها جدا خودداری کنید .


   توجه :داروهای ضد روانپریشی در تمامی اختلالات اعصاب و روان از جمله  افسردگی ، استفاده می شوند پس مصرف آنها مترادف با داشتن اسکیزوفرنی نیست .


 


 


 


درمانهای غیر دارویی:


الکترو شوک مغزی: یا همان تشنج درمانی با تحریک الکتریکی  مغز ، که از طریق نصب دستگاه بر روی سر انجام می گیرد . در درمان موارد حاد و شدید و مقاوم به درمان ،در موارد افکار خودکشی ،عدم مصرف دارو ،  زنان باردار ، در موارد بروز عارضه ناشی از داروها  ، بسیار مناسب است . این درمان بصورت بستری و تحت بیهوشی انجام میشود . اکثرا حداقل 6 جلسه تحریک مغزی دوطرفه برای پاسخ مناسب به درمان لازم است.


رواندرمانی :چه در زمان عود و چه در هنگام فروکش علایم ، باید از انواع رواندرمانی استفاده کرد که رایج ترین آنها درمان حمایتی ، بازگشت به جامعه، آموزش به بیمارو خانواده می باشد .


 


پیش آگهی :  با درمانهای جدید و جامع  ،امروزه موارد شدید و نادر و مزمن اسکیزوفرنیا کمتر دیده می شوند و به شرط درمان و پیگیری مناسب بخصوص در مواردی که تعداد حملات بیماری  وشدت عود علایم کم است ،احتمال فروکش و بازگشت به جامعه زیاد می باشد . فرد مبتلا به اسکیزوفرنی و وابستگان درجه اول آنها باید از مصرف هر گونه مواد به دور باشند و در صورت بروز هرگونه علایم ، فورا به پزشک مراجعه کنند .

تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 9:41 ب.ظ است.
TOP