دستگاه الکتروفورز و نحوه خرید الکتروفورز

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام


در تعریف الکتروفورز عبارت می باشد از حرکت اجزای متفرق شده ی مرتبط با یک مایع تحت تاثیر یک میدان الکتریکی یکپارچه ی فضایی . برای اولین بار این فردینارد فردریک ( از دانشگاه ایالتی مسکو ) در سال 1807 بود که پدیده ی الکترو جنبشی را مشاهد کرد . او متوجه شد که به دنبال استفاده از یک میدان الکتریکی ثابت سس جا به جایی ذرات خاکس رس پراکنده شده در آب می شود .


در پایان چنین چیزی به واسطه ی حاضر بودن یک اینترفیس باردار بین سطح ذرات و مایع پوشاننده به وجود آمد . چنین چیزی بنیاد یک سری از تکنیک های تحلیلی به کار گرفته شده در بیوشیمی به منظور جدا سازی مولکول ها بر پایه اندازه ، بار یا میل ترکیبی می باشد .
کاتافورز عبارت از الکتروفورز ذرات دارای بار مثبت ( کاتیون ها ) می باشد . در صورتی که آنافورز به معنای جداسازی ذرات دارای بار منفی ( آنیون ها ) است . این حرکت در آزمایشگاه تکنیکی می باشد که از آن برای جدا سازی ماکرو مولکول ها بر اساس اندازه استفاده می شود .
شکل های مختلف الکتروفورز
به صورت متداول به منظور منظم سازی مولکول های RNA و DNA بر پایه ی اندازه از ژل های آگارز استفاده می شود . غلظت این ژل می تواند بر اساس اندازه ی مولکول هایی که باید ایزوله شوند ، متغیر باشد .
فروش الکتروفورز ؛
برای خرید دستگاه الکتروفورز یا اطلاع از قیمت الکتروفورز می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید : 
http://tajhizyar.com/lab-equipment/electrophoresis...
الکتروفورز SDS-PAGE

از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید – سدیم دو دسیل سولفات به منظور جدا سازی پروتئین ها بر اساس اندازه استفاده می شود . این پروتئین ها با به کار گیری معرف SDS باز یا دناتوره می شوند و روی یک ژل پلی اکریل آمید استفاده می شوند .
ژل های توالی یابی DNA
DNA دناتوره شده را می توان روی ژل های پلی اکریل آمید به کار برد که این امکان را به دانشمندان می دهد تا به تشخیص و شناسایی توالی این مولکول بپرازند .

Native Protein Electrophoresis

شکل پروتئین ها می تواند به صورت پایه یا پیچ خورده باقی بماند و از ژل به منظور جدا سازی آن ها بر اساس هم جرم و هم بار استفاده می شود .

Electrofocusing Electrophoresis

Electrofocusing جدا سازی پروتئین ها را بر طبق بار و هم چنین pH انجام می دهد ، ژل به کار گرفته شده در این نوع جداسازی دارای یک گرادیان pH است .
کاربرد های الکتروفورز  
کلمات کلیدی: الکتروفورز
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 3:25 ق.ظ است.
TOP