کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بعد از 40 سالگی در اکثر افراد و پس از45 سالگی در تمام افراد تمرکز دقیق تصویر اجسام نزدیک دشوار می شود.علت این مشکل کاهش انعطاف پذیری عدسی چشم است و به آن پیرچشمی گفته می شود.ممکن است به نظربرسد که پیرچشمی به طورناگهانی روی می دهدولی از دست رفتن واقعی انعطاف پذیری عدسی چند سال طول می کشد.معمولا پیرچشمی دربین40تا45سالگی ایجادمی شود و بخشی از روند طبیعی افزایش سن است و بیماری محسوب نمی شود و نمی توان از ایجاد آن پیشگیری کرد.بعضی از نشانه های پیرچشمی عبارتنداز :گرفتن صفحه ی مورد مطالعه یا مشاهده در فاصله ای دورتر از چشم ،تاری دید در فاصله ی مطالعه ی طبیعی و خستگی چشم و سردرد در هنگام انجام کار نزدیک به وسیله ی چشم .پیرچشمی مانند سایر نقایص تمرکز تصویر،در نور افتاب کمتر خود رانشان می دهد. برای اصلاح پیرچشمی از عینک یا لنز تماسی استفاده می شود.در افراد دچار سایر مشکلات انکساری چشم عدسی های محدب مورد استفاده قرار می گیرند. در بعضی موارد اضافه کردن عدسی دو کانونه به عینک قبلی کافی است.

چناچه توانایی تغییر تمرکز تصویر بدتر شود باید مطابق با آن نمره ی عینک را عوض کرد.به منظورکاهش نیاز به عینک دو کانونه یا عینک مطالعه بعضی از افراد ازعدسی های تماسی برا ی اصلاح دیدیک چشم برای دید نزدیک و اصلاح دید چشم دیگر برای دید دور استفاده می کنند که به آن روش تک دید گفته می شود .این روش گاهی با درک عمق تداخل می کند.عینک های دو کانونه و عدسی های تماسی چند کانونه جدیدتری نیز ساخته شده اند که به طور همزمان دید نزدیک و دور را اصلاح می کنند.

از لنز های داخل چشی تطابقی که در زیر قرینه کاشته می شود نیز می توان استفاده کرد.

 


 

جراح پلک
کلمات کلیدی: جراحی پلک
تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 10:35 ق.ظ است.
TOP