کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

عمل جراحی مجدد در استرابیسم


بیمارانی که تخت عمل جراحی استرابیسم قرار می گیرند ممکن است احتیاج به یک ویا چند عمل جراحی مجدد پیدا کنند،حتی اگر توسط جراح با تجربه کافی عمل شده باشند. آمار دقیقی از درصد عمل جراحی مجدد استرابیسم وجود ندارد ولی مسلما تعداد این نوع جراحی در مراکزی که بیماران به آنها ارجاع می شود بیشتر از مراکز چشم پزشکی دیگر است.انجام عمل جراحی مجدد استرابیسم به سه علت ممکن است مورد احتیاج باشد:


– C Under Correction-B Over Correction-  A پیدا شدن مشکل جدید


Bو A- Under or Over Correction


تقریبا به یک اندازه در بیماران عمل شده وجود دارد.دو علت کلی برای این نوع عوارض وجود دارد:1-عدم اندازه گیری صحیح میزان انحراف قبل و عدم انتخاب روش درست برای عمل2-پاسخ متفاوت بیماران به یک نوع عمل جراحی.عمل جراحی مجدد حداقل6ماه پس از عمل اولیه باید انجام شود مگر در مواردی که حرکات چشم در یک جهت محدودیت قابل ملاحظه ای پیدا کرده باشد.در تمام موارد باید بیمار به عنوان یک بیمار اولیه تصور شود،مجددا معاینه شود و با توجه به عمل جراحی اولیه نوع جراحی مجدد انتخاب شود.یکی از سه نوع  Procedureرا می توان جهت اصلاح به کاربرد.


1-عمل جراحی روی عضلاتAntagonist


2-عمل جراحی برروی همان عضلات عمل شده


3-Marginal MyotomyویاResectionوTuckingعضلات عمل شده


C-عمل جراحی جهت اصلاح مشکل جدید:


این عوارض عبارتند ازLost muscle،عمل جراحی بر روی عضله اشتباه Wrong)


(muscleو پیدا شدن عوارض پلکی مانند(Ptosis).


اصلاح عوارض فوق گاهی احتیاج به چندین عمل جراحی دارد که به بستگی به نوع عارضه ایجاد شده دارد.معانیه صحیح و دقیق قبل از عمل و انتخاب روش درست عمل جراحی تا حدود زیاد از انجام عمل جراحی مجدد جلوگیری می کند.


جراح پلاستیک پلک

جراح پلک
تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 2:30 ب.ظ است.
TOP