کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

سلام به همه دوستان دنبال بهترین متخصص کایروپرکتیک تهران هستم خیلی واجبه چند نفر بهم دکترسپیده ترامشلو رو معرفی کردن خواهشا تجربیاتتون رو راجع به ایشون و یا کش دیگر برام بنویسید


لطفا


لطفا


فوریییییییییییییییی


 روش درمان

درمان هاي کايروپراکتيک شامل موارد زيراست


?-  درماني که براي چابکي وحرکت  ستون مهره ها انجام ميشود


?-  با درمان کايروپراکتيک ميتوان باعث آزاد شدن گازهاي اکسيژن،نيتروژن،دي اکسيد کربن که باعث ازبين رفتن فشار ماهيچه ها ميشود شويم


?-  درصورتيکه بيمار دچار گرفتگي مفاصل باشد بوسيله درمان کايروپراکتيک مي تواند با کاهش درد کمر و ايجاد آرامش در مفاصل مواجه شود


درصورتيکه بيمار بوسيله درمان هايي مانند به کاربردن اسپلينت يا درمان هاي کايروپراکتيک بهبودي نيافت دراين مواقع يکي ازبهترين روش ها به کاربردن يخ برروي مفصل است درمان هاي کايروپراکتيک ديگري هم مانند استراحت، تحريک الکتريکي ماهيچه ها وماساژبافت ها هم ميتواند موثرباشد.


روش هاي متعددي در درمان هاي کايروپراکتييک وجود دارد که مي تواند به درمان درد ديسک کمر کمک کند انجام اين درمان ها به مهارت خاصي نياز دارد متخصص کايروپراکتيک بايد بتواند با چابکي بالا و بدون استفاده از امواج الکتريکي بيمار را درمان کند براي متخصص کايروپراکتيک بسيارمهم است که چه زماني نبايد از درمان دستي استفاده کند تعدادي ازدرمان ها که دردرمان هاي کايروپراکتيک استفاده ميشود شامل موارد زيراست


 • به کاربردن گرما ويخ:متخصصان کايروپراکتيک براي کاهش درد ديسک کمر از گرما و يخ به صورت متناوب روي مفصل استفاده مي کنند کمپرس يخ براي بي حسي کردن مفصل به مدت ?? تا?? دقيقه به کار ميرود و سپس براي بازگشت جريان خون و بهبودي سريع مفصل از پدهاي گرم، بطري آب گرم، حوله گرم استفاده مي شود.
 • تمرينات:متخصصان کايروپراکتيک ممکن است براي بيماران يک برنامه تمرينات استقامتي وکششي براي  مفصل کمر را طراحي کنند.
 • ماساژ:متخصصان کايروپراکتيک ممکن است براي بهبود جريان خون،کاهش تورم والتهاب ناشي ازدرد ديسک کمر و بهبودي سريع بيمار بافت هاي نرم بدن را ماساژ دهند.
 • کنترل رژيم غذايي:اکثرمتخصصان کايروپراکتيک نکاتي را در مورد رژيم غذايي که مي تواند منجربه کاهش درد کمر شود به بيماران توصيه مي کنند ازجمله اين توصيه ها مصرف مکمل هاي رژيمي بعد از درمان است
 • آلترا سوند:با استفاده از اين روش با فرستادن امواج صوتي به بدن گرمايي در بافت هاي نرم و ماهيچه ها ي بدن ايجاد ميشود آلتراسوند درماني با ماساژ جزئي بافت ها تنها باعث کاهش درد، گرفتگي و سختي مفصل نمي شود بلکه به بهبود جريان خون و تسريع در روند بهبودي هم کمک ميکند
 • دياترمي:اين روش يکي از درمان هاي الکترومغناطيسي با امواج کوتاه است که باعبور از بافت هاي نرم باعث بهبود آن ميشود. دياترمي باعث آرامش ماهيچه ها و بافت هاي اتصال ميشود و گرفتگي ماهيچه ها را کاهش ميدهد و با افزايش جريان خون به روند بهبودي سرعت مي بخشد با استفاده از اين روش نواحي که درمان شده اند گرم ميشوند.
 • آب درماني: استفاده از آب در درجه حرارت هاي مختلف مانند استفاده از دوش آب گرم، سونا، جکوزي بسيار در درمان ديسک کمر موثر است در آب درماني به واکنش هاي بدن با تحريک بدن بوسيله آب سرد و آب گرم توجه مي شود در اين روش با استفاده از آب سرد مي توان باعث کاهش درد ديسک کمر با بيحس شدن شد و بوسيله آب گرم مي توان باعث بهبود جريان خون در مفصل شويم و روند بهبودي را سرعت بخشيم.
 • تحريک الکتريکي ماهيچه ها:دردرمان هاي کايروپراکتيک با استفاده ازدستگاه هاي الکتريکي الکترودهايي روي پوست قرار ميگيرد و پالس هاي نوري الکتريکي در نقاط مختلفي از بدن براي کاهش التهابات، کاهش گرفتگي ماهيچه ها و کاهش درد کمر فرستاده ميشود.
 • تحريک الکتريکي ماهيچه ها بوسيله دستگاه الکتريکي TENS : يکي از رايج ترين انواع دستگاه هاي الکتريکي دستگاه تنس است اين دستگاه الکترودهايي را روي نواحي دردناک قرار ميدهد و مي تواند باعث تحريک اين نواحي شود دستگاه TENS باعث مسدود کردن سيگنال هاي انتقال درد به مغز ميشود وهم چنين مواد مسکني که به صورت طيبعي در بدن ساخته ميشود يعني ايندروفين را در بدن آزاد ميکند.
 • کشش مفصل:ماساژهاي کششي که متخصص کايروپراکتيک انجام ميدهد با دراز کشيدن در جلوي يک دستگاه گردان است که باعث ايجاد حرکات کششي وماساژمفصل کمر ميشود متخصص کايروپراکتيک ممکن است ازدستگاه هاي ديگري براي کشش مهره ها، کاهش فشار روي ديسک کمر و کاهش فشار روي عصب استفاده کند. به اين روش از بين بردن فشار بدون جراحي ديسک کمر گفته ميشود
 • اشعه مادون قرمز: در درمان کايروپراکتيک از دوربين هايي براي گرفتن تصاوير رنگي که نشان دهنده جريان خون در مفصل کمر است استفاده مي کنند به عنوان مثال رنگ هاي قرمز نشان دهنده ميزان جريان خون بيشتر در مفصل است اشعه مادون قرمز ممکن است بوسيله متخصصان کايروپراکتيک استفاده شود تا تغييرات درجه حرارت در مفصل و علت درد کمر را ارزيابي کند
 • درمان هاي سرد ليزر: زمانيکه ليزر روي پوست قرار مي گيرد انرژي درون ليزر به صورت امواج نوري توسط سلولهاي بدن جذب ميشود سپس سلولها و بافت ها اين نور را به انرژي تبديل مي کنند با انجام اين روند درد و تورم و التهاب در مفصل کاهش ميابد و به بهبود جريان خون کمک ميکند
 • ارگونوميک:دراين روش درماني متخصصان کايروپراکتيک نکاتي را براي اصلاح فعاليت بيماران در حين انجام فعاليت هاي روزمره يا شغل توصيه مي کنند ميزان موفقيت وشکست درمان ديسک کمر با اين روش به ميزان شدت فعاليت هاي فرد و فعاليت هاي اصلاحي متناسب با شغل فرد بستگي دارد
 • استحکام ناحيه لگن:زمانيکه نقصي در طول لگن ايجاد شده باشد و يا کف پا صاف باشد متخصص کايروپراکتيک با قرار دادن يک کفي در ناحيه پاشنه پا براي افزايش ارتفاع آن يا محافظ هاي کمان پا براي اصلاح کمان پا مي توانند باعث استحکام ناحيه لگن شود
 • تعليم بيماران:متخصص کايروپراکتيک ممکن است انواع مختلفي از نکات را براي اصلاح سبک زندگي که شامل برنامه رژيم غذايي، خود مراقبتي، براي کاهش درد مفصل کمراست به بيماران تعليم دهند

اين روش ها اغلب براساس نوع نياز بيماران بوسيله متخصصان کايروپراکتر انجام ميشود


روش هاي کششي

يکي ازرايجترين روش هايي که ميتواند باعث درمان بيرون زدگي ديسک کمر شود انجام اين روش است.دراين روش ازيک ميزخاص براي براي کشش آرام ستون مهره ها استفاده ميشود.اين روش به کايروپراکتر اجازه ميدهد که ناحيه آسيب ديده را درحاليکه در ستون مهره ها انعطاف آرامي ايجاد ميشود ازناحيه سالم جدا کند وازريتم هاي تلمبه مانند وضرباني استفاده کند.


دراين نوع درمان هيچ دردي ايجادنميشود.اين روش که براي ناحيه دردناک انجام ميشود باعث ميشود که مرکز ديسک که ناحيه ژله اي به نام ناکلس است به جاي اوليه ومرکز ديسک بازگردد.اين حرکت باعث بهبود ارتفاع ديسک هم ميشود.اين روش ميتواندباعث بهبود ديسک هايي که ازعصب جدا شده اند ويا باعث کاهش التهابات ريشه عصب ودرنهايت باعث درمان هرگونه درد والتهاب  درساق پا  وياعلائم ديگري که مربوط به بيرون زدگي ديسک کمر است شود.


با انجام اين روش درماني شما بايد روش هاي درماني ديگري مانند تمرينات فيزيوتراپي ،مصرف مکمل ها ودرمان هاي خانگي  را همراه با آن انجام دهيد که پزشک کايروپراکتيک اين موارد را به شما توضيح خواهد داد.تمرينات خاصي که باعث درمان بيرون زدگي ديسک کمر ميشود بايد در برنامه درماني قرار داده شود.پزشک کايروپراکتيک يک برنامه درماني کامل را براي شما طراحي خواهد کرد.


پيشگيري ازمسدود شدن استخوان پلويس 

متخصصان کايروپراکتيک ازاين روش براي درمان بيرون زدگي ديسک استفاده ميکنند. دراين روش از يک شي نرم  استفاده ميکنند و در زير هرقسمت استخوان پلويس قرار ميدهند تمرينات آرام هم دراين روش استفاده ميشود اين روش باعث تغيير درمکانيسم ستون مهر ها ميشود وديسک هايي که باعث فشار به عصب ميشوند کنا ر زده ميشود.


عوارض 

يکي از رايجترين عوارضي که با درمان کايروپراکتيک ايجاد ميشود بروز درد ستون مهره ها و ماهيچه ها است دردي که بعد از درمان کايروپراکتيک ايجاد ميشود معمولا در چند ساعت اوليه بعد از درمان رخ ميدهد و بيشتر از ?? ساعت طول نمي کشد به کاربردن يخ معمولا باعث کاهش اين علائم به سرعت مي شود.


مزايا و فوايد

درمان هاي کايروپراکتيک ميتواند باعث درمان بيرون زدگي ديسک کمر شود؟ ابهاماتي  که دراين روش درماني براي ما پيش مي آيد اين است که آيا کايروپراکتر از فشارهاي زيادي براي قرار دادن ديسک درجاي خودش استفاده ميکند و دومين ابهام اين است که آيا روش کايروپراکتيک باعث درمان سريع وقطعي ديسک ميشود. براي پاسخ به سوال اول بايد بگوييم که متخصص کايروپراکتيک براي درمان بيرون زدگي ديسک از روش هايي که با فشار آرام ستون مهر ها انجام ميشود استفاده ميکنند. کايروپراکتر براي درمان بيرون زدگي ديسک برنامه درماني را طراحي ميکند ودرصورتيکه علائم بوسيله اين روش بهبود نيافت  پزشک شما را براي درمان به جراح ستون فقرات ارجاع ميدهد.


پزشک کايروپراکتيک ميزان جلسات درماني را که شما نياز داريد به شما خواهد گفت  ميزان زمان بهبودي براي هر بيمار متفاوت است وازيک شخص تا شخص ديگر فرق ميکند وبراساس ميزان شدت شرايط وسابقه بيماري فرد انجام ميشود اگر چه ميزان فعاليت شما هم برروي زمان ريکاوري شما تاثير گذاراست.درنهايت درصورت داشتن هرگونه سوال آنرا با پزشک کايروپراکتر درميان بگذاريد.ذکر اين نکته واجب است که قبل از مراجعه به کايروپراکتر حتماً به يک دکتر خوب مراجعه کنيد و زير نظر پزشک به تمرينات و معالجه بپردازيد. درمان دستي يا ماساژ ورزشي از روش هاي مطمئن و تضميني است که باعث مي شود کمردرد بهبود يافته و وارد مراحل پيشرفته که درمان آن با جراحي است، نشود.


استفاده از درمان هاي خاص کايروپراکتيک (درمان دستي) همراه با يک يا چند مورد از درمان هاي بالا با هدف برطرف کردن آسيب ديدگي هاي عصب و مفاصل يکي از موارد مهمي است که در درمان بيماران مبتلا به درد ديسک کمر انجام ميشود.تاريخ : | | نویسنده : | نظر بدهید

 


بعلت عوارضي که داروها بخصوص داروهاي مسکن دارند بسياري از بيماران درد والتهاب مزمن مفصل مايلند از روشهاي غير دارويي استفاده بيشتري ببرند.اين روشهاي شامل طب فيزيکي،فيزيوتراپي تمرين درماني و طب سوزني است. روشهاي طب فيزيکي باعث بهبود وضعيت مفصل و عضلات ان وبهبود درد وحرکت ميشود . طب سوزني باعث تسکين درد مي گردد. روشهاي مانيپولاسيون دستي ودستکاريهاي مفاصل باعث بهبود حرکت و قدرت عضلات ومفاصل مي شود.


 روشهاي تغذيه اي بهبود التهاب و درد مفاصل:


بسياري از افراد داراي رژيم غذايي سرشار از قند و شيريني جات و چربي ترانس يا هيدروژنه شده که همان روغن نباتي جامد است و چربي حيواني و برخي هم گوشت قرمز فراوان مصرف ميکنند. اين غذاها باعث تشديد روند التهابي مفصل ميشوند. براي بهبود  رژيم غذايي بايد از ميوه  ها مثل سيب و پرتقال و ساير مرکبات و الو و البالو وگيلاس وسبزيجات مختلف،گوشتهاي  مثل  گوشت پرندگان وماهي و لبنيات کم چربي استفاده کرد. همچنين از موادي مثل گردو وبادام وپسته از مواد غذايي کامل و غلات فراوري نشده و نان سبوس دار استفاده شود. همچنين برخي از غذا ها که حاوي مواد حساسيت زا مي باشند مي توانند درد و التهاب مفصل را در برخي افراد افزايش دهند مثلا برخي افراد با خودن بادمجان دچار حالت درد و خشکي مفاصل مي شوند.


زنجبيل و پنجه شيطان در تحقيقات بر روي درد مفصل موثر بوده اند.


 اخيرا شواهد باليني به نفع موثر بودن کندرويتين به دست آمده است.


مواد مکمل مثل گلوکوزآمين  اثر ثابت شده‌اي بر درد مفصل ندارند.موضوعات مرتبط: بیماری های مربوط به کایروپرکتیک 
تاريخ : | | نویسنده : | نظر بدهید

کشش ستون فقرات (Lumbar or Cervical Traction)کشش یا تراکشن عبارت است از اعمال یک نیروی مکانیکی روی بدن یا تلاش برای جداسازی سطوح مفصلی و کشش بافت نرم اطراف مفصل.
انواع کشش را می توان کشش دستی (Manual Traction) و کشش مکانیکی (Mechanical Traction) تقسیم نمود.


در کشش دستی اعمال نیروی کشش توسط تراپیست در جهت جدا سازی سطوح مفصلی است. این تکنیک را می توان در مورد ستون فقرات و دیگر مفاصل از جمله مفاصل محیطی بکار برد. در این نوع کشش میزان نیرو محدود به قدرت تراپیست است و اندازه گیری آن ممکن نیست.


در کشش مکانیکی اعمال نیرو توسط تجهیزات الکترومکانیکی اعمال می شود و میزان، جهت و زاویۀ کشش قابل اندازه گیری است. این نوع کشش بسته به زمان اعمال نیرو به انواع ثابت Static ، متناوب intermittent و متوازن Harmonic تقسیم می شود.


 


اثرات کشش 1. تأثیر بر دیسک بین مهره ای

مطالعات بسیاری کشش را جزء درمان های انتخابی دیسک های خفیف (Bulging or protrusion type ) ستون فقرات معرفی کرده اند. مکانیسم های توجیه کننده کاهش فتق، دیسک و جابجایی نوکلئوس به سمت مرکز دیسک به صورت زیر می باشد. 1. کاهش فشار داخل دیسک

بدنبال استفاده از کشش و خلاء ایجاد شده موجب به داخل کشیده شدن هسته دیسک می شود. کشش لیگامان طولی خلفی موجب برگرداندن نوکلئوس به مرکز دیسک می شود. مطالعات با استفاده از روشهای تصویر برداری نظیر CT scan، MRI و دیسکوگرافی نشان داده اند که اعمال کشش با نیروی معادل kg27-55 می تواند منجر به کاهش بیرون زدگی دیسک به محل خود و بهبود علائم بالینی ناشی از فتق دیسک های شدید که کانال نخاعی را پر کرده یا کلینیکاسیون در آنها اتفاق افتاده است نیست. 1. تأثیر برروی حرکت ستون فقرات

کشش تحرک سگمان های حرکتی و کل ستون فقرات را افزایش می دهد. جداسازی سطوح مفصلی به میزان mm1-2 گزارش شده است. این جداسازی بصورت گذرا صورت گرفته و پس از پایان کشش سگمان های حرکتی به وضعیت اولیه برمی گردند. کاهش درد، پاراستزی و Tingling بدنبال کشش، ناشی از جداسازی سطوح مفصلی است. 1. تأثیر بر استخوان

  دانسیته استخوانی بر اساس قانون Wolff در جهت نیروهای وارده بر آن افزایش می یابد ولی نمی تواند منجر به بهبود علائم بیماری شود. 1. تأثیر بر مفاصل Facet

نیروی لازم برای جداسازی مفاصل Facet در ناحیه کمری معادل 50% وزن بدن و نیروی لازم برای جداسازی Facet های گردنی معادل 7% وزن بدن است. این کشش می تواند موجب کمک به تغذیه غضروف مفصلی، کاهش فشار روی سطوح مفصلی، افزایش اندازۀ سوراخ بین مهره ای و کاهش فشار روی ریشه های عصبی گردد. 1. تأثیر روی عضلات

مطالعات EMG کاهش فعالیت و Relaxation عضلانی حین کشش را نشان می دهد.


 


موارد کاربرد


کاربردهای بالینی کشش ستون فقرات در


 • فتق دیسک
 • گیرافتادگی ریشه عصبی
 • اسپاسم عضلات پارااسپانیال
 • کاهش فضای سوراخ بین مهره ای (Neural foramina) به دلیل آرتروز، تشکیل اوستئوفیت

موارد عدم کاربرد کشش 1. در مواردی که حرکت ممنوع است مثل شکستگی های بی ثبات (Unstable)
 2. التهاب یا آسیب حاد  Winkمثلاً Strainهای در 72 ساعت اول بعد از تروما)
 3. مفاصل پر حرکت (هایپر موبایل)

موضوعات مرتبط: بیماری های مربوط به کایروپرکتیک ، اهمیت کایروپراکتیک 
تاريخ : | | نویسنده : | نظر بدهید


ضعيف‌ شدن‌ و پارگي‌ بافت‌ ديسک‌، باعث‌ وارد آمدن‌ فشار به‌ رشته‌هاي‌ عصبي‌ عبوري‌ از درون‌ کانال‌ ستون‌ فقرات‌ مي‌شود. اين‌ از هم‌ گسيختگي‌ بافت‌ ديسکي‌ در اثر آسيب‌ ناگهاني‌ يا استرس‌ مزمن‌ مثلاً به‌ علت‌ بلندکردن‌ مدام‌ اشياي‌ سنگين‌ يا چاقي، به‌ وجود مي‌آيددر جستجوي مداخله‌هاي درماني محافظانه‌کارتر و مؤثرتر بيرون زدگي ديسک کمر و پارگي هاي کوچک سرسخت و مقاوم در برابر درمان، روش‌هاي بي‌شماري با کمترين ميزان تهاجم يا به عبارتي ديگر، روش‌هاي جراحي بسته ديسک کمر، وارد ميدان عمل شد. در اين مقاله به بررسي يکي از اين روش‌ها مي‌پردازيم که از انرژي ليزر براي تبخير بخشي از نوکلئوس پولپوزوس‌هاي (قسمت مرکزي نرم وژله‌اي) ديسک برجسته بهره مي‌گيرد و به اين ترتيب با کاهش فشار داخل ديسک، موجب جمع شدن فتق مي‌شود و فشار روي ريشه اعصاب و همچنين فشار روي عصب‌هاي فراوان موجود در قسمت محيطي خلفي از بين مي‌رود. اين روش در اصطلاح جراحي ليزري ديسک کمرناميده مي‌شود.


فتق صفحه مهره‌اي ناشي از خم شدن از کمر بدون جمع کردن زانوها و اجراي حرکات چرخشي مي‌باشد، چون فشار زيادي را بر صفحه بين مهره‌اي وارد مي‌آورد. فشار مکرر به شکل فزاينده‌اي مقاومت صفحه را تضعيف نموده و موجب بيرون‌زدگي ديسک کمر و فتق ديسک کمر مي‌شود.ب


درمان غير جراحي ديسک کمر
درمان غير جراحي ديسک کمر با  استراحت

گاه درد ديسک کمر به حدي شديد است که بيمار  مبتلا به ديسک کمر فعاليت‌هاي روزمره را حتماً با استفاده از ضد دردها، آرام بخش‌هاو بستن کمربندهاي مخصوص تحمل  مي کند.


در چنين شرايطي بايد بيمار مبتلا به علائم ديسک کمر  را به بستر فرستاد. بخاطر داشته باشيد که مفاصل آسيب‌ديده  ستون فقرات ،‌وزن بدن را تحمل مي‌کنند ، و تنها راهي که مي تواند فشار را بردارد،استراحت در بستر است که مي توان به عنوان يکي از راه هاي درمان غير جراحي ديسک کمر محسوب کرد.


طبق بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد که بيشترين کاهش فشار بر ديسک بين مهره اي در حالت خوابيدن روبه بالاست.چرخيدن بدن يا نشستن ، اين اثر را کاهش مي دهند.


مدت زمان لازم براي استراحت در درمان غير جراحي ديسک کمر

مطالعات اخير نشان داده اند که حداکثر مدت زمان لازم براي استراحت در بستر دو تا سه روز است مدت بيشتر از اين مي توانداز طرفي باعث تصوّرات غلط بيمار مبتلا به ديسک کمر  در موردبيماريش شود.


از طرف ديگر کاهش توده عضلاني و استخواني، همچنين عوارض قلبي و ريوي در استراحت هاي طولاني ترشايعترند.


در مان غير جراحي ديسک کمر با تعديل فعاليت ها

تعديل فعاليت ها مي تواند نقش مهمي در درمان درد ديسک کمر  ايفا کند. خم شدن، يابلند کردن اشياء سنگين مي توانند کمردرد را تشديد کنند و ممکن است محدود کردن اينگونه کارها بسادگي باعث بهبود درد ديسک کمر  بيمار شود.


 درمان  غير جراحي ديسک کمر با تراکشن (کشش)

قرن هاست که کشش براي درمان کمر درد و درد ديسک کمر مورد استفاده قرار گرفته است ، اساس استفاده از کشش اين تئوريست که«کشش عضلات و جدا کردن ستون  فقرات باعث اثرات مثبتي بر ديسک کمر خواهد شد»


حتي برخي معتقدند که جدا کردن فقرات از هم باعث جا افتادن ديسک برجسته خواهد شد!!!


انواع مختلفي از کشش وجود دارندکشش دائمي در بيمارستان ، کشش نوع متناوب در فيزيوتراپياتوتراکشن (تحت کنترل بيمار)،و تراکشن هاي جاذبه اي.


ليزر

درمان ديسک کمر بدون جراحي  با سطوح ضعيف ليزر با استفاده از امواج مادون قرمز و نور باعث تحريک روند طبيعي بهبودي بدن ميشود منابع نوري که روي پوست قرار مي گيرد. باعث ميشود که انرژي نوري به عمق بافت ها نفوذ کند و باعث افزايش جريان خون و بازگشت عمکرد طبيعي سلولها شود. درمان ليزر باعث ايجاد جراحت ها ي پوستي مانند عمل جراحي نمي شود. بر اساس شرايط بيمار و هدف درمان ديسک کمر پالس هاي انرژي مي تواند به صورت شديدتر وعميق تر به بافت ها ي بدن فرستاده شود انرژي هاي نوري ليزر را مي توان، بوسيله ابزارهاي بزرگ که ميتواند، در يک زمان در چند ناحيه ساطع شود و يا بوسيله يک ابزار دستي کوچک فقط در لايه هايي ازبافت ها و سلولها که دچار التهاب و درد شده اند، فرستاد. ابزار ليزري که درروي پوست گرفته ميشود باعث درمان ديسک کمر ميشود انرژي نوري توسط بافت ها جذب ميشود و به انرژي بيومکانيکي تبديل ميشود و باعث تحريک سلولها ميشود اين فعاليت ها روند طبيعي بهبودي سلولها است که مي تواند باعث کاهش درد ديسک کمر، افزايش جريان خون وتحريک بافت ها براي ترميم شود. ليزر درماني براي بيماري هاي مختلف پروتکل هاي متفاوتي دارد. شما بايد براي انتخاب يک پروتکل مناسب درماني بوسيله ليزر محل دقيق بيماري، دليل، درجه و شدت درد ديسک کمر را ارزيابي کنيد. فهم علت دقيق بروز درد مفصل کمر همچنين ميتواند به پزشک کمک کند که تشخيص دهد، بيمار به چند مرحله درمان نياز دارد و طول مدت درمان چقدر است. ليزر درماني باعث درمان جراحات و درمان انواع مختلفي از آسيب هاي ماهيچه اي و اختلالات ميشود. با افزايش تحقيقات  استفاده ازروش ليزر درماني هم گسترش يافته است. ليزر درماني براي درمان درهاي مزمن و دردهاي خفيف ديسک کمر کاربرد بسياري دارد.


درمان هاي طبي ديسک کمر

معمولاً داروهاي ضد درد، اولين خط درماني در برخورد با کمردردها  و درد ديسک کمر را به خود اختصاص مي دهند، از جمله داروهاي انتخابي در اين راستا ميي توان به استامينوفن، ايپوپروفن، اشاره کرد.


 درمان ديسک کمر با شل کننده هاي عضلاني

اين داروها نيز دردرمان کمر درد و درد ديسک کمر جايگاه شايعي را به خود اختصاص داده‌اند محل تاثير واقعي اين داروها، سيستم اعصاب مرکزي است.


 درمان غير جراحي ديسک کمر با  کمپرس سرد يا گرم
يخ در درمان غير جراحي ديسک کمر

قطعات يخ مي تواند باعث کاهش تورم، اسپاسم و در نهايت درد ديسک کمر  مي شود. يخ را مي توان بصورت ماساژ و آن هم فقط براي دردهاي حاد کمر مورد استفاده قرار داد.


گرما در درمان غير جراحي ديسک کمر

گرما مي تواند سطحي (مادون قرمز، يا کيسه آب گرم) يا عمقي (اولتراسوند يا دياترمي باموج کوتاه) باشد.


گرما با افزايش جريان خون در منطقه ملتهب يا آسيب ديده، متابوليت‌هاي سمي را ازمحيط دور کرده ، اکسيژن رساني را بهبودمي بخشد.گرما همچنين باعث افزايش قابليت کشش کلاژني مي شود که بدين وسيله درافزايش قابليت انعطاف نسوج و درد ديسک کمر  کمک مي کند.


توجه: استفاده از گرما را در فاز حاد آسيب ديسک کمر  پيشنهاد نمي کنيم!


 درمان غير جراحي ديسک کمر با فيزيوتراپي

هدف کلي فيزيوتراپ اين است که بيمار بتواند کماکان فعاليت‌هاي روزانه، شغلي و اجتماعي خود را انجام دهد. فيزيوتراپي کمر و گردن بر مبناي نتايج معاينات و اهداف شخصي بيمار طرح‌ريزي مي‌شود. برنامه درماني به احتمال زياد ترکيبي از تمرين‌ها، حرکت‌هاي اصلاحي و ورزش ديسک کمرو گردن  را دربرمي‌گيرد


فيزيوتراپي يکي ديگر از روش هاي درمان ديسک کمر است که در آن با حرکات آهسته تر و محتاطانه تر مفاصل بصورت کنترل شده، سعي مي شود بتدريج مقدار حرکت مفصل را افزايش داده و به محدوده طبيعي برسانيم براي اين کار روش هاي مختلفي وجود دارد.


انجام تمرينات خاص فيزيوتراپي ميتواند باعث استقامت ناحيه تحتاني مفصل کمر و شکم شود فيزيوتراپي دربهبود بيرون زدگي ديسک نقش مهمي را ايفا ميکند اين روش براي کاهش فوري درد انجام نميشود بلکه به شما چگونگي جلوگيري از بروز آسيب درآينده را آموزش ميدهد.


انواع مختلفي از روش هاي فيزيوتراپي براي درمان ديسک کمر بدون جراحي وجود دارد. درمان هايي که براي آرام کردن بدن شما وجود دارد شامل ماساژ عميق بافت ها ي بدن ، درمان هاي گرم و سرد،شوک هاي الکتريکي مانند ماشين استانداردTENS (تحريکات الکتريکي عصب از راه پوست)و آب درماني است.


برنامه فيزيوتراپي معمولا با اين درمان ها شروع ميشود و زمانيکه بدنتان آرامش پيدا کرد و بهبود يافت تمرينات بعدي براي استقامت بدن و جلوگيري از دردهاي بعدي آغاز ميشود.


پزشک فيزيوتراپ همراه با نظر شما يک برنامه مناسب حرکتي را براي شما آماده ميکند.


ازن تراپي

بهبود آسيب ديدگي در بافت هاي بدن به وجود جريان خون در اين بافت ها بستگي دارد. بافت هاي بدن براي بازسازي و احيا نياز به ويتامين، مواد معدني و اکسيژن نياز دارند که بايد توسط خون به اين بافت ها منتقل شود. اکسيژن مهم ترين ماده براي ترميم بافت ها است. وجود تورم و التهاب در ناحيه آسيب ديده موجب کاهش جريان خون،اکسيژن و مواد مغذي در اين ناحيه مي شود. عدم حضور اکسيژن موجب تجمع اسيد لاکتيک و منجر به درد مي شود. در روش اوزون درماني، اوزون،دارو هاي ضد التهابي و ويتامين ها به ناحيه آسيب ديده تزريق مي شود. اين روش به ترتيب زير عمل مي کند: • با استفاده از بي حسي موضعي عصب ها بي حس مي شوند.
 • مواد ضد التهابي موجب کاهش درد،تورم و التهاب و در نتيجه افزايش جريان خون مي شوند.
 • با استفاده از ويتامين و مواد معدني بافت ها تغذيه مي شوند و به بازسازي آن ها کمک مي شود.
 • اوزون که يک اکسيژن غير فعال است پس از تزريق به بافت به صورت فعال در آمده و موجب اکسيژن رساني به ناحيه آسيب ديده مي شود.

تاثير درمان يک تا سه روز پس از انجام تزريق آغاز مي شود و  و تا زمان دستيابي به بهبودي کامل هر يک تا دو هفته تکرار مي شود. روند بهبودي در بيماران بسته به شدت آسيب متفاوت است، با اين حال اکثر بيماران تنها به سه تا پنج جلسه ازن درماني نياز دارند. بر خلاف ديگر روش هاي تزريقي ، تزريق اوزون هيچ عوارض جانبي را براي بيماران به همراه ندارد و نتايج آن دائمي است.


ورزش هاي فلکسيوني ويليامز در درمان غير جراحي ديسک کمر

ورزش ويليامز براي تقويت عضلات شکمي و کاهش قوس زياد کمر و کاهش ديسک کمر بکار مي رود و باعث باز شدن سوراخ هاي بين مهره اي و فاست ها مي شود.


ورزش هاي اکتسانسيوني مکنزي در درمان غير جراحي ديسک کمر

اين ورزش ها براي بازگرداندن هسته هرنيه شده ديسک کمر به محل خود بکار مي روند. فيزيوتراپيست ها معتقدند که در صورت تاثير مناسب ورزش هاي اکستانسيوني، درد سنتزاليزه شده و از آن پس مي توان ورزش هاي ويليامز را براي از بين بردن اين درد سنتزاليزه در پايين کمر مورد استفاده قرار داد.


ورزش هاي ويليامز بيشتر براي بهبود درد ديسک کمر که با راه رفتن يا ايستادن تشديد مي شوند موثرند. اما ورزش هاي مکنزي به دردهاي ديسک کمر اثر مي کنندکه با پا تير مي کشند و با نشستن بدتر مي شوند.


ديسک کمر( به درست يا غلط )يکي از کابوس هاي مردم در تمام دنياست !!! اما  ?? درصد فتق ديسک کمر به درمان‌هاي غير جراحي ديسک کمر جواب مي‌دهند و در مرکز جامع توانبخشي و طب فيزيکي دکتر فرخاني از بهترين روش هاي درمان غير جراحي ديسک کمر مانند فيزيوتراپي، ليزر درماني، کشش ستون درماني و کشش ستون فقرات و.... در درمان و برطرف کردن مشکل بيماران مبتلا به ديسک کمر استفاده مي شود.موضوعات مرتبط: اهمیت کایروپراکتیک 

تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 12:53 ق.ظ است.
TOP