کانال علم و هنر در رابطه زناشویی

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
فرم لبها درحین صحبت، آقایان را تحریک میکند!
بعضی مردان در برابر حرکاتی مانند گاز گرفتن گوشه لب، با زبان روی لب پایین بازی کردن، لبها را جمع کردن و مثل غنچه درآوردن و... بسیار حساسند!
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
کانال علم و هنر در رابطه زناشویی
عدم پذیرش ارتباط جنسی یکی از دردناک ترین پیام هایی است که به یارتان مخابره می کنید.
مراقب باشید!
نمایش بیشتر
TOP