tavan gostar novin

W3Schools W3Schools

(آنلاین)

محمد رضا جودکی

ساکن تهران, استان تهران ایران · متولد اردیبهشت 9

به روز رسانی وضعیت: #3659

محمد رضا جودکی
یک مطالعه جدید که بر روی مردان مسن انجام شده نشان داده است که روزی تنها دو دقیقه پریدن میتواند استخوان های تنه و لگن را محکم تر کرده و احتمال شکستگی آنها بعد از زمین خوردن را کاهش دهد. استخوان ها با بالا رفتن سن ضعیف تر میشوند. این چیزی است که به آن پوکی استخوان میگویند و پوکی استخوان ناشی از افزایش سن میتواند ریسک شکستگی استخوان ها بخصوص شکستگی استخوان های لگن بدنبال زمین خوردن را زیاد کند.

حالا تحقیقی جدید به توسط محققان بریتانیایی که نتیجه آن در مجله Journal of Bone and Mineral Research منتشر شده نشان داده است که جهیدن و پریدن میتواند ضرباتی مداوم و خفیفی به استخوان های تنه و لگن وارد کند و این ضربات میتوانند استخوان ها این نواحی را محکم تر و قویتر کنند.
TOP