banner_4

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دیوار نظرات: #1649

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک دکتر فریدی
راهنمای غذای استفاده از رژیم غذایی برای جراحی چاقی
مواد غذایی منظور شده در رژیم غذایی بر اساس نیاز و ویژگی های فردی شما و ارزش تغذیه ای مواد غذایی تنظیم شده است.
لطفاً به تعداد و اندازه هر واحد مواد غذایی برای هر وعده توجه داشته باشید.
TOP