کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

آدرسها و راه های تماس
تهران،خیابان آذربایجان،کوچه ظفری پلاک 8 واحد 4

به روز رسانی وضعیت: #4482

سامان مظهری پرویز
بای پپ(BIPAP)چیست؟
بای پپ یک دستگاه کمک تنفسی است که در بیمارانی که مشکلات تنفسی دارند و با درگیری ریه مواجهه هستند استفاده خواهد شد.
در بیمارانی که مشکلات ریوی دارند، تبادلات گازی(تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن) بطور نرمال انجام نخواهد شد و با ادامه این روند و بهم خوردن میزان گازهای خونی شریانی(ABG) به راحتی میتواند سبب ایست قلبی و تنفسی و در نتیجه مرگ بیمار گردد.با استفاده از بای پپ در این بیماران میتوان از مرگ حتمی آنها جلوگیری کرد.در واقع دستگاه بای پپ دستگاهی کمک تنفسی است که فشار هوای داخل ریه را افزایش می دهد و سبب افزایش انجام تبادلات گازی در ریه می گردد.بای پپ به معنی ایجاد دو فشار مثبت راه هوایی ،هم هنگام دم(IPAP) و هم هنگام بازدم(EPAP)،می باشد.
   این را می پسندند
TOP