کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

عباس شهنازی

ساکن ایران ·
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
Modarreseh roozmarreh Mokalemeh englisi-----odareseh pishin simin tehran
2class dars amadeh ham Avaleh gisha Mojood hast--agar kasi barayeh tadris ya jalaseh mayel be ejareh bood
09122338652
tehran-poleh gisha-
درباره من
salam
Modarreseh Mokalemeh rooz marreh englisi pishin simin tehran-Citizen englis
09122338652
2class dars amadeh ham avaleh gisha-tabagheh aval--barayeh tadris ya jalasat mojood hast---
kasi mayel be hamkari va ejareh bood,dar khedmatam
Movafagh bashin
بیوگرافی حرفه ای
Polymer science dar londan
GPRI=graduate In plastic And Rubber Institute
TOP