کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

پست شده در:
آذر 15, 1393
پست شده توسط:
مکان:
ایران
» استان تهران

با کمترین عوارض در میان لیزرهای موجود جراحی برای گروه های مختلف پزشکی شامل جراحی پروستات، تنگیهای مجرا، ضایعات اندامی، پارتیشیال نفرکتومی، لاپاروسکوپی، جراحی های گوش و حلق وبینی، جراحی های زنان، جراحی های مغز و اعصاب، جراحی های عمومی

TOP