کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

معصومه گودرزی

ساکن  استان تهران ایران ·
میزان تحصیلات
فوق لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
کارشناس مامایی
دانشجوی ارشد جنین شناسی و بافت شناسی
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
پزشکی مامایی
نوع فعالیت
دانشجوی رشته های مرتبط
TOP