کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

محمدامین یعقوبی

ساکن کرج, ایران · متولد دی 18
عنوان رشته یا تخصص
عمران
توضییح در مورد تخصص و مدارک
کارشناسی عمران
و محاسبات
میزان تحصیلات
لیسانس
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
محاسبه /اجرا
نوع فعالیت
کاربر عادی یا بیمار یا غیر مرتبط
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
مهندسی عمران - گواهی نامه هم تخصصی
TOP