میزان تحصیلات
لیسانس
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
کاریابی در حوزه تخصصی پزشکی
نوع فعالیت
کاربر عادی یا بیمار یا غیر مرتبط
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
لیسانس
TOP