W3Schools W3Schools

دکتر نازیلا بختیاری

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي عمومي
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
GP
آدرسها و راه های تماس
tehran .niavaran.amar.salehi no:27

09126304816
TOP