W3Schools W3Schools

2379
آبان 26, 1393
محمد رضا جودکی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
آبان 26, 1393 10:04 ب.ظ
  و  این را می پسندند
2377
آبان 26, 1393
فیزیوتراپی توان گستر نوین
آبان 26, 1393 10:02 ب.ظ
موسسه فیزیوتراپی توان گستر نوین در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان
تاسیس گردیده و دارای بخشهای الکتروتراپی- مکانوتراپی و Shock Wave Therapy میباشد.
در بخش الکتروتراپی مرکز از جدیدترین دستگاههای الکتروتراپی که همگی مجهز به سیستم
2378
آبان 26, 1393
فیزیوتراپی توان گستر نوین
آبان 26, 1393 10:02 ب.ظ
موسسه فیزیوتراپی توان گستر نوین در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان
تاسیس گردیده و دارای بخشهای الکتروتراپی- مکانوتراپی و Shock Wave Therapy میباشد.
در بخش الکتروتراپی مرکز از جدیدترین دستگاههای الکتروتراپی که همگی مجهز به سیستم
نمایش بیشتر
TOP