کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

2379
آبان 26, 1393
محمد رضا جودکی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
آبان 26, 1393 9:04 ب.ظ
2377
آبان 26, 1393
فیزیوتراپی توان گستر نوین
موسسه فیزیوتراپی توان گستر نوین در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان
تاسیس گردیده و دارای بخشهای الکتروتراپی- مکانوتراپی و Shock Wave Therapy میباشد.
در بخش الکتروتراپی مرکز از جدیدترین دستگاههای الکتروتراپی که همگی مجهز به سیستم
2378
آبان 26, 1393
فیزیوتراپی توان گستر نوین
موسسه فیزیوتراپی توان گستر نوین در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان
تاسیس گردیده و دارای بخشهای الکتروتراپی- مکانوتراپی و Shock Wave Therapy میباشد.
در بخش الکتروتراپی مرکز از جدیدترین دستگاههای الکتروتراپی که همگی مجهز به سیستم
نمایش بیشتر
TOP