کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دیوار نظرات: #1631

من ورزیدنتی
رزیدنتی تمام شد.طرح شروع میشود.یک مرحله دیگر ومراحل دیگر شروع میشود.هنوز عرق رزیدنتی خشک نشده دل نگرانی های acceptمقاله- منطقه شروع طرح- تلاش برای برد ومقاطع تحصیلی بالاتر در راه است. تنها امید به خدا وتوکل بر او وجودم را آرام میسازد.و همسری که دوست همراه من است.
جز توکل بر خدا سرمایه ای در کار نیست هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست
TOP