W3Schools W3Schools

روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
اکبر  انصاری

با سلام وعرض ادب


 برخی می گویند دم کرده نعناع با کاهو برای کسانی که اضطراب دارند مفید می باشد لطفا  در این رابط اعلام نظر فرمایید.

  • بهمن 25, 1395
  • ·
  • می پسندم
علیرضا سلطانی پور

اگر هدف از خلقتمان را درک کنیم وباور کنیم که دنیا با تمام مسائل وارزشها و...فانی است وباقی چیز دیگر وجای دیگر است آنگاه استرسها ونگرانیها کمی ها وکاستی ها و.....بی ارزش شده ودر زندگی جایگاهی ومحل از اعراب نخواهند داشت.

  • اسفند 4, 1395
  • ·
  • می پسندم
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
نمایش بیشتر
TOP